Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do następujących konkursów

Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do następujących konkursów, w ramach których realizowane są badania naukowe:

1)      III edycja Programu Polskie Powroty

Program ten jest skierowany jest do polskich badaczy pracujących na uczelniach na całym świecie w celu zachęcenia ich do powrotu do kraju. Daje to polskim uczelniom i instytutom naukowym oraz badawczym unikatową szansę na pozyskanie do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz najświeższą wiedzę na temat trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program Polskie Powroty jest jedyną ofertą grantową dla polskich naukowców rezydujących w ośrodkach naukowych zagranicą, która daje możliwość powrotu do Polski w celu stworzenia własnej grupy projektowej i prowadzenia badań z uwzględnieniem warunków finansowych na światowym poziomie. Ich obecność w polskiej przestrzeni naukowej da szansę na zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i badań. Od tego roku możliwe jest także uzyskanie dofinansowania prowadzenia badań podstawowych. Granty na badania podstawowe (tzw. komponent badawczy) to dodatkowe finansowanie najlepszych projektów, jakie zostaną wyłonione w tegorocznej edycji programu Polskie Powroty, do wykorzystania w ciągu pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu przez powracającego do kraju naukowca i jego zespół projektowy.

Jeśli znają Państwo naukowca, który/-a aktualnie pracuje za granicą, ale myśli o powrocie do kraju i chciałby/chciałaby pracować na UJK, proszę o przekazanie tej wiadomości.

Termin naboru wniosków upływa 31 marca 2020

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/polskie-powroty-zapraszamy-do-skladania-wnioskow

2)      II edycja Programu im. Ulama

Program zapewnia finansowanie stypendium, obejmującego koszty utrzymania zagranicznego naukowca w Polsce, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska. W ramach programu uczelnie i instytucje naukowe mogą zaprosić zarówno badaczy rozpoczynających kariery naukowe, jak i doświadczonych naukowców ze wszystkich dziedzin. Zaproszeni naukowcy włączą się w projekty badawcze i dydaktykę, mogą też wesprzeć instytucję w przygotowywaniu wniosków o prestiżowe granty.

 

Korzyści dla uczelni, która zostanie gospodarzem zagranicznego naukowca:

  • włączenie się naukowca w prowadzone w goszczącej uczelni aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę, a tym samym podnoszenie ich jakości,
  • nawiązanie lub pogłębienie kontaktów międzynarodowych pomiędzy polskimi a zagranicznymi instytucjami,
  • możliwość współpracy z międzynarodowym zespole,
  • szansa na zapoznanie się z wiedzą i doświadczeniem zagranicznego naukowca, a także przedstawienie im swoich dobrych praktyk,
  • szansa na nawiązanie stałej współpracy międzynarodowej i uczestniczenie w różnych inicjatywach np. wspólnych projektach badawczych.

 

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

 

Jeśli chcą Państwo zaprosić znajomych naukowców z zagranicy do współpracy w UJK, proszę przesłać im informacje o tym konkursie w jęz. angielskim: https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA do 15 kwietnia 2020.

Więcej informacji o konkursie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/program-im-stanislawa-ulama-zapraszamy-zagranicznych-naukowcow-do-polski

 

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt.


Z poważaniem,
Agnieszka Bygar

Starszy specjalista / Senior Specialist
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą / Department of Science and International Cooperation
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / Jan Kochanowski University in Kielce

Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, pok. 2

tel. 0048 41 349 73 39
e-mail: agnieszka.bygar@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl

Categories