Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu OKNO NA ŚWIAT

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu OKNO NA ŚWIAT

Zainteresowanych udziałem Studentów/ki kierunku Dietetyka studiów pierwszego stopnia zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 27 lutego 2020 r. do sali A.001 o godz. 10:00

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji w tym kryteria przyznawania punktacji dostępne są w Regulaminie Projektu .

Wypełnione i podpisane dokumenty – Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu należy dostarczyć do Biura Projektu pokój nr 2, Budynek A w nieprzekraczającym terminie do dnia 06.03.2020r. do godz. 16.00.

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową w przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc zostaną umieszczone na stronie.

https://cm.ujk.edu.pl/aktualnosci-dietetyka

Formularz zgłoszniowy:

Formularz Zgłoszeniowy CM Kielce Studenci OKNO NA ŚWIAT Zarządzenie Dietetyka (3.8 MiB)

Osoba do kontaktu:

dr inż. Kamila Sobaś – Koordynator merytoryczny dla kierunku Dietetyka – pokój nr 2, Budynek A; kamila.sobas@ujk.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu OKNO NA ŚWIAT

REKRUTACJA!

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu pn.: „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK
w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”
 w ramach:

I. Modułu podnoszenia kompetencji

  1. organizację szkoleń

              Szkolenie wprowadzenie do nutrigenomiki

              Szkolenie zaawansowane metody badawcze

              Szkolenie psychodietetyka

  1. organizację wizyt studyjnych

II. Modułu programów stażowych

  1. organizację wysokiej jakości programów stażowych

Regulamin (710.4 KiB)