Technicy SIMED wzięli udział w szkoleniu

Technicy Monoprofilowego Centrum Symulacji UJK dla Pielęgniarek i Położnych wzięli udział w dwudniowym szkoleniu w Centrum Symulacji w Poznaniu organizowanym przez Maragamedics, gdzie doskonalili swoje umiejętności w zakresie zaawansowanych metod technicznego przygotowania i serwisowania sprzętu symulacyjnego. Poznali nowoczesne technologie  Virtual Reality , zasady funkcjonowania wieloprofilowego centrum symulacji, tajniki tworzenia ran i realnych sytuacji klinicznych w dydaktyce.  Wzięli udział w zajęciach symulacyjnych dla obcokrajowców, w trakcie których uczestniczyli w scenariuszach prowadzonych w języku angielskim. Zdobyli nowe kompetencje i poszerzyli symulacyjne horyzonty.

Pomieszczenie obsługi symulacji, 2 techników patrzy na Monitory szkolenie technika, na zdjęciu fantom, 2 komputery, krzesełka, szafa, zegar, drzwi