Aktualności

Ankietyzacja

Wyniki Ankietyzacji

Wytyczne dla prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych

WYTYCZNE DLA PRAC LICENCJACKICH, MAGISTERSKICH I DYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH NA COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Uwagi wstępne

Wykonanie pracy dyplomowej, licencjackiej i magisterskiej, obejmuje przeprowadzenie uzgodnionego z promotorem badania według ściśle określonej metodyki oraz przygotowanie pracy zgodnie z zasadami akceptowanymi na Collegium Medicum. Continue reading “Wytyczne dla prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych”

Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego

Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego

ZASADY DYPLOMOWANIA

Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego dla studentów kierunku kosmetologia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

KIERUNEK KOSMETOLOGIA – studia pierwszego stopnia

profil praktyczny Continue reading “Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego”

KOMUNIKAT nr 2/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum

KOMUNIKAT nr 2/2020

Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 5 marca 2020 roku

 

Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła, iż na przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu
na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum wybrani zostali:

 

I. W grupie profesorów i profesorów Uczelni

1) Dorota Kozieł

2) Beata Kręcisz

3) Grażyna Nowak-Starz

4) Marcin Sadowski

5) Edyta Suliga

6) Jacek Wilczyński

 

II. W grupie pozostałych nauczycieli

1) Małgorzata Kaczmarczyk

2) Halina Król

3) Małgorzata Markowska

4) Dorota Rębak

5) Renata Stępień

 

Przewodnicząca

Okręgowej Komisji Wyborczej

Dr n. med. Grażyna Wiraszka