Uwaga studenci II i III roku Fizjoterapii

Uwaga studenci II i III roku Fizjoterapii

studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne:

Zaliczenia poprawkowe z przedmiotów
Fizykoterapia oraz Medycyna fizykalna i balneoklimatologia
u Pana prof. UJK dr hab. n. med. Włodzisława Kulińskiego odbędą się w dniu 01.08.2020 r. (sob.) od godz. 11.00 w s. CM_B2.01 przy zachowaniu reżimu sanitarnego

Dyplomowy egzamin zawodowy dla kierunku Kosmetologia

DYPLOMOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA

Studenci 3 roku kierunku Kosmetologia stacjonarne/niestacjonarne

Termin  testu praktycznego:

16 lipca 2020 godz. 9.00 – etap pisemny sala 13A/13B (ze względu na sytuację epidemiologiczną grupa zdających podzielona na dwie sale w celu zachowania odległości),obecność obowiązkowa.

Czas trwania egzaminu: 120 minut.

Należy przybyć pół godziny przed egzaminem i koniecznie mieć przy sobie:

-maseczkę/przyłbicę i rękawiczki jednorazowe

– przybory do pisania w kolorze czarnym

– legitymację studencką bądź dowód osobisty

Continue reading “Dyplomowy egzamin zawodowy dla kierunku Kosmetologia”

Uwaga studenci Fizjoterapii

Uwaga studenci II roku Fizjoterapii

studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne:

Egzamin (pisemny) z przedmiotu Medycyna fizykalna i balneoklimatologia
u Pana prof. UJK dr hab. n. med. Włodzisława Kulińskiego odbędzie się w dniu:

  • stacjonarne 01.08.2020 r. (sob.) o godz. 10.00
  • niestacjonarne 01.08.2020 r. (sob.) o godz. 10.00

na FORMS. Na dwa dni przed egzaminem proszę sprawdzić możliwość dostępu – w razie problemów proszę kontaktować się z Informatykiem w godzinach pracy 7.30.-15.30 od pon.-pt.

Continue reading “Uwaga studenci Fizjoterapii”