Aktualności

Podziękowania dla dr Agaty Michalskiej 18.11.2019

Pracownik Collegium Medicum, dr Agata Michalska otrzymała podczas obchodów jubileuszu 10-lecia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kielcach podziękowania za współpracę i cenny wkład w rozwój placówki. Uroczystość odbyła się 18.11.2019 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej, a swoją obecnością uświetniła ją Pierwsza Dama Pani Agata Kornhauser-Duda. W wydarzeniu poza Małżonką Prezydenta wzięli udział reprezentanci władz rządowych i samorządowych, placówek edukacyjnych oraz organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Continue reading “Podziękowania dla dr Agaty Michalskiej 18.11.2019”

Obrona rozprawy doktorskiej 15.11.2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Alicji Kasprzak
„Dynamika zmian EMG i stabilizacji centralnej w przebiegu leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego z zastosowaniem systemu tergumed 700”
Promotor:
dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK
Recenzenci:
dr hab. n. o kf. Aneta Bac, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Jan Raczkowski, prof. nadzw.
dr hab. n. o kf. Robert Walaszek Continue reading “Obrona rozprawy doktorskiej 15.11.2019”

Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej 25.10.2019

Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek i Położnych. Centrum powstało w ramach projektu “SIMED – symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych – program rozwojowy UJK w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego “Wiedza Edukacja Rozwój” na lata 2014-2020. Koszt realizacji przedsięwzięcia (tzw. wydatki kwalifikowalne) to ok 4,2 mln zł, z czego ok. 85 proc. stanowią fundusze Unii Europejskiej. Służyć będzie pielęgniarkom i położnym do kształcenia i doskonalenia umiejętności opieki nad chorymi. Continue reading “Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej 25.10.2019”

Obrona rozprawy doktorskiej 30.09.2019 godz. 13.15

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Anety Pawlińskiej
„Negatywne doświadczenia z dzieciństwa a poczucie skuteczności i radzenie sobie z emocjami u młodzieży zażywającej narkotyki”
Promotor:
dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Promotor pomocniczy:
dr n. o zdr. Tomasz Orczykowski
Recenzenci:
prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara – Studzińska
dr hab. n. med. Ewa Rudnicka – Drożak Continue reading “Obrona rozprawy doktorskiej 30.09.2019 godz. 13.15”