Aktualności

Obrona Rozprawy Doktorskiej 7.02.2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Michała Wieczorka
„Umiejętności psychofizyczne i kompetencje społeczne ratownika medycznego w realizacji projektów fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej”
Promotor:
dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Promotor pomocniczy:
dr n. o kf. Małgorzata Markowska
Recenzenci:
prof. dr hab. n. o zdr. Beata Karakiewicz
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański

Continue reading “Obrona Rozprawy Doktorskiej 7.02.2020”

Podziękowania dla dr Agaty Michalskiej 18.11.2019

Pracownik Collegium Medicum, dr Agata Michalska otrzymała podczas obchodów jubileuszu 10-lecia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kielcach podziękowania za współpracę i cenny wkład w rozwój placówki. Uroczystość odbyła się 18.11.2019 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej, a swoją obecnością uświetniła ją Pierwsza Dama Pani Agata Kornhauser-Duda. W wydarzeniu poza Małżonką Prezydenta wzięli udział reprezentanci władz rządowych i samorządowych, placówek edukacyjnych oraz organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Continue reading “Podziękowania dla dr Agaty Michalskiej 18.11.2019”

Obrona rozprawy doktorskiej 15.11.2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Alicji Kasprzak
„Dynamika zmian EMG i stabilizacji centralnej w przebiegu leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego z zastosowaniem systemu tergumed 700”
Promotor:
dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK
Recenzenci:
dr hab. n. o kf. Aneta Bac, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Jan Raczkowski, prof. nadzw.
dr hab. n. o kf. Robert Walaszek

Continue reading “Obrona rozprawy doktorskiej 15.11.2019”

Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej 25.10.2019

Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek i Położnych. Centrum powstało w ramach projektu “SIMED – symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych – program rozwojowy UJK w Kielcach” w ramach Programu Operacyjnego “Wiedza Edukacja Rozwój” na lata 2014-2020. Koszt realizacji przedsięwzięcia (tzw. wydatki kwalifikowalne) to ok 4,2 mln zł, z czego ok. 85 proc. stanowią fundusze Unii Europejskiej. Służyć będzie pielęgniarkom i położnym do kształcenia i doskonalenia umiejętności opieki nad chorymi.

Continue reading “Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej 25.10.2019”