Zaliczenia poprawkowe u dr Anny Lipińskiej

  1. Zaliczenie z przedmiotu “Terapia manualna zaburzeń czynnościowych tkanek miękkich” u pani dr Anny Lipińskiej odbędzie się w dniu 05.02.2020 o godzinie 15.40. Sala CM_D_0/8

 

  1. Zaliczenie z przedmiotu “Terapia manualna zaburzeń czynnościowych stawów” u pani dr Anny Lipińskiej odbędzie się w dniu 05.02.2020 o godzinie 15.40. Sala CM_D_0/8

 

  1. Zaliczenie z przedmiotu “Kinezyterapia” u pani dr Anny Lipińskiej odbędzie się w dniu 05.02.2020 o godzinie 16.30.Sala CM_D_0/8