Uwaga studenci

Wychowanie Fizyczne I rok I stopnia studia stacjonarne

Zaliczenie poprawkowe (test online) z przedmiotu Psychologia społeczno-wychowawcza przeprowadzi u Pani dr Katarzyny Krzystanek odbędzie się
w dniu 24.09.2020 r. (czw.) o godz. 11.00 na platformie ujk

Egzamin poprawkowy

Uwaga studenci kierunku

Wychowanie Fizyczne I stopnia II roku studia stacjonarne 

Egzamin poprawkowy ustny
 z przedmiotu
Metodyka wychowania fizycznego

u Pani dr n. o kf. Małgorzaty Markowskiej

odbędzie się w dniu 16.09.2020 r. (śr.) o godz. 12.00 w s. CM_D_1/9
przy zachowaniu reżimu sanitarnego

 

Konsultacje

Konsultacje pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu mających zajęcia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim 2019/2020:

 1. Dr n. o zdr. Arkadiusz Żurawski 20.09.2020 r. (nd.) godz. 11.00-13.00 s. CM_D_1/8
 2. Dr n. med. Marcin Bugajski 19.09.2020 r. (sob.) godz. 13.00-15.00 s. CM_D_1/8
 3. Mgr Kamil Markowski 16.09.2020 r. (śr.) godz. 10.00-12.00 s. CM_D_1/8
 4. Dr n. o kf. Małgorzata Markowska 16.09.2020 r. (śr.) godz. 10.00-12.00 s. CM_B2.23
 5. Dr n. o zdr. Tomasz Winiarczyk poniedziałki w godz. 10.00-11.00 UCS pok. 2.11 ul. Uniwersytecka. Hala sportowa UJK
 6. Mgr Marzena Reliszka 16.09.2020 r. (śr.) godz. 14.00-16.00 s. CM_B1.13
 7. Mgr Włodzimierz Sterkowicz terminy konsultacji zaliczeń z TiM PN i Metodyki w-f w Uniwersyteckim Centrum Sportu  14.09.2020r. oraz 21.09.2020r.  godz.10.00-11.00
 8. Prof. UJK dr hab. n. hum. Roman Starz konsultacje stacjonarne w sesji poprawkowej odbędą się: 23.09.2020 (środa), 10.00-11.30, pok. 224, w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny. Można także konsultować się mejlowo (w dowolnym terminie): roman.starz@ujk.edu.pl
 9. Dr Renata Kowal – do dyspozycji studentów w systemie on-line od poniedziałku do piątku od godziny 14.00 do 17.00. Wstępnie termin spotkania stacjonarnego 26.09.2020
 10. Dr n. o zdr. Paulina Sztandera 23.09.2020 r. o14. 45 do 15.15 s. CM_D1/8
 11. Dr n. o kf. Rafał Pawłowski 17 i 24 IX (czwartek) 8.00-9.00 w Uniwersyteckim Centrum Sportu pok. 2.13
 12. Mgr Grzegorz Osiakowski czwartek 17.09.2020 r. (czw.) godz.10.00-11.00 i 21.09.2020 r. (pon.) godz.10.00-11.00 w Uniwersyteckim Centrum Sportu pok. 2.14
 13. Dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik 19.09.2020 r. (sob.) godz. 9.30-10.30 w s. CM_D_0/8
 14. Dr n. med. Anna Lipińska 21.09.2020 r. (pon.) godz. 15.45-16.45 s. CM_A -1.01d
 15. Dr Mirosław Rutkowski – w czasie poprawkowej sesji egzaminacyjnej Pan Doktor codziennie jest dostępny dla Studentów za pomocą poczty UJK, oraz on-line w czasie rzeczywistym  za pomocą aplikacji TEAMS w dn. 23.09.2020 w godz.9:00-12:00 (zaliczenia poprawkowe)
 16. Mgr Marta Mierzwa-Molenda 23.09.2020 r. (śr.) godz. 8.00-9.00 s. CM_B2.22
 17. Dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik 30.09.2020 r. (śr.) godz. 13.45-14.45 w s. CM_B2.22

Zaliczenia poprawkowe

Uwaga studenci kierunku

Wychowanie Fizyczne III rok I stopnia studia stacjonarne

Zaliczenie poprawkowe w zastępstwie dr n. med. Marka Kiljańskiego
z przedmiotu
Metody specjalne odnowy biologicznej
przeprowadzi mgr Kamil Markowski
w dniu 16.09.2020 r. (śr.) o godz. 10.00 s. CM_D_1/8
przy zachowaniu reżimu sanitarnego

Egzamin poprawkowy

Uwaga studenci !!!

I rok Wychowanie Fizyczne I stopnia st. stacjonarne

Egzamin poprawkowy (egzamin testowy, 4 warianty odpowiedzi z jedną poprawną)z przedmiotu Anatomia prawidłowa człowieka

u Pana prof. zw. dr hab. n. biol. Tadeusza Kudera

odbędzie się w dniu 18.09.2020 r. (pt.) o godz. 10.00 w formie zdalnej, na płaszczyźnie Wirtualnej Uczelni

Egzamin poprawkowy

Uwaga studenci !!!

I rok Wychowanie Fizyczne II stopnia st. stacjonarne

Egzamin poprawkowy ustny
z zachowaniem obostrzeń ze względu na pandemię
z przedmiotu Podstawy treningu zdrowotnego
u Pana dr n. o kf. Tomasza Winiarczyka
odbędzie się w dniu 21.09.2020 r. (pon.) godz. 10.00-12.00
UCS pok. 2.11 ul. Uniwersytecka. Hala sportowa UJK

Egzamin poprawkowy

Uwaga studenci !!!

I rok Wychowanie Fizyczne I stopnia st. stacjonarne

Egzamin poprawkowy ustny
z zachowaniem obostrzeń ze względu na pandemię
z przedmiotu Antropomotoryka
u Pana dr n. o kf. Tomasza Winiarczyka
odbędzie się w dniach 16-17.09.2020 r. (śr.-czw.) godz. 10.00-12.00
UCS pok. 2.11 ul. Uniwersytecka. Hala sportowa UJK