Wytyczne dla prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych

WYTYCZNE DLA PRAC LICENCJACKICH, MAGISTERSKICH I DYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH NA COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Uwagi wstępne

Wykonanie pracy dyplomowej, licencjackiej i magisterskiej, obejmuje przeprowadzenie uzgodnionego z promotorem badania według ściśle określonej metodyki oraz przygotowanie pracy zgodnie z zasadami akceptowanymi na Collegium Medicum. Continue reading “Wytyczne dla prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych”

Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego

Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego

Aneks do regulaminu egzaminu dyplomowego

ZASADY DYPLOMOWANIA

Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego dla studentów kierunku kosmetologia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

KIERUNEK KOSMETOLOGIA – studia pierwszego stopnia

profil praktyczny Continue reading “Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego”