Wytyczne dla prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych

WYTYCZNE DLA PRAC LICENCJACKICH, MAGISTERSKICH I DYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH NA COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Uwagi wstępne

Wykonanie pracy dyplomowej, licencjackiej i magisterskiej, obejmuje przeprowadzenie uzgodnionego z promotorem badania według ściśle określonej metodyki oraz przygotowanie pracy zgodnie z zasadami akceptowanymi na Collegium Medicum. Continue reading “Wytyczne dla prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych”

Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego

Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego

Aneks do regulaminu egzaminu dyplomowego

ZASADY DYPLOMOWANIA

Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego dla studentów kierunku kosmetologia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

KIERUNEK KOSMETOLOGIA – studia pierwszego stopnia

profil praktyczny Continue reading “Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego”

Nabór studentów na studia i praktyki w zagranicznych uczelniach i instytucjach w ramach programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej rozpoczyna nabór studentów na studia i praktyki w zagranicznych uczelniach i instytucjach w ramach programu Erasmus+ KA103 (Kraje Programu). Rekrutacja potrwa do 2 kwietnia 2020 r.

Wyjazdy na studia i praktyki będą realizowane w roku akademickim 2020/2021, ale są jeszcze miejsca dla studentów, którzy chcieliby zrealizować program praktyk latem 2020 r. Szczegółowe informacje, w tym zasady rekrutacji i wniosek dla kandydatów, znajdują się na stronie

Erasmus+ UJK w zakładce STUDENT

https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/ natomiast ogłoszenie o naborze i dane kontaktowe DWiWM można znaleźć w Aktualnościach https://erasmus.ujk.edu.pl/