Ważne!!! Do studentów Fizjoterapia, Kosmetologia, Ratownictwo Medyczne, Wychowanie Fizyczne, Zdrowie Publiczne, Pielęgniarstwo i Położnictwo!!!

W związku z przebudową strony wydziałowej Collegium Medicum wszelkie informacje dotyczące studentów kierunków: Fizjoterapia, Kosmetologia, Ratownictwo Medyczne, Wychowanie Fizyczne, Zdrowie Publiczne, Pielęgniarstwo i Położnictwo będę zamieszczane w aktualnościach poszczególnych kierunków znajdujących się pod linkiem

https://cm.ujk.edu.pl/category/instytut-nauk-o-zdrowiu/kierunki-inoz/

Informacji o szkoleniu w ŚCO

OGŁOSZENIE!!!

Studenci Pielęgniarstwa i Położnictwa!

W dniu 16.12.2019 r. o godz. 7:30 w Świętokrzyskim Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, Odbędzie się szkolenie z zakresu BHP, Ppoż., Zakażeń szpitalnych i RODO, dla wszystkich studentów kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo (w szczególności pierwszy rok obu kierunków), którzy przez cały cykl kształcenia będą odbywali praktyki lub zajęcia praktyczne ww. Szpitalu.

Raz odbyte szkolenie będzie ważne przez cały cykl kształcenia.

Osoby , które mają to szkolenie nie muszą się na nie zgłaszać.

PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO I ROK II STOPNIA

W dn. 5.11.2019 godz. 0:00  – 6.11.2019 godz. 23.59 zostanie otwarty  system dla wyboru zajęć fakultatywnych:

 

Pielęgniarstwo  

  1. Racjonalizacja praktyki pielęgniarskiej z wykorzystaniem eksperymentu naukowego –     limit 35 osób

– mgr Zająć Przemysław  – 7 osób

– mgr Pierzak Monika  – 7 osób

– dr Nowak Ewelina  – 7 osób

– mgr Zawieruch Elżbieta  –  7 osób

-mgr Kordyzon Marta  – 7 osób

  1. WYBRANE ZAGADNIENIA KLINICZNE   limit – 39

 

 

             Położnictwo

  1. Realizacja praktyki położniczej z wykorzystaniem eksperymentu naukowego               – limit 18 osób

-mgr Wrześniewska Marzena  – 6 osób

– mgr Wencel-Wawrzeńczyk Agnieszka   – 6 osób

-mgr Kaleta Agnieszka   – 6 osób

  1. WYBRANE ZAGADNIENIA KLINICZNE   limit – 21

Informacja dla studentów

W odpowiedzi na pismo Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJK Rektor Uczelni nie wyraził zgody na godziny rektorskie w dniu 31.10.2019r. Pan Rektor wyraził zgodę na zmianę organizacji zajęć na wydziałach (zajęcia mogą się w tym dniu nie odbyć pod warunkiem obowiązkowego odrobienia ich w innym terminie).

Uwaga Studenci kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo w szczególności I rok !

Szkolenia z zakresu P. Poż i z zakresu zakażeń szpitalnych są obowiązkowe na praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Kielcach.

Szkolenia z zakresu Zakażeń Szpitalnych odbędą się 23.10. (środa) w auli 0/13B
W godzinach:
Od godziny 15:30 – 17:30 – I rok Pielęgniarstwa (obowiązkowo)
Od godziny 17:30 – 19:30 – I rok Położnictwa (obowiązkowo)

Szkolenie P. Poż. odbędzie się 30.10. (środa)
W godzinach:
Od godziny 8:30 – 10:30 – I rok Pielęgniarstwa (obowiązkowo)
Od godziny 10:45–13:45 – I rok Położnictwa (obowiązkowo)

UWAGA Szkolenie P. Poż. z dnia 30.10. zostaje odwołane !
Nowy termin szkolenia zostanie ustalony w najbliższym czasie.

Na szkolenie mogą się też zgłosić studenci wyższych roczników kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo, którzy nie mają takiego szkolenia.

Studenci I roku obu kierunków proszeni są o zabranie ze sobą kartę obiegową, którą dostali po szkoleniu z BHP, zostaną na niej wpisane pozostałe szkolenia.

Karty obiegowe są ważne przez cały cykl kształcenia (będą sprawdzane w Szpitalu przed wejściem na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe).

Osoby, które nie będą uczestniczyć w szkoleniach, będą zobowiązane zorganizować sobie takie szkolenie we własnym zakresie inaczej nie będą mogły wejść do Szpitali na zajęcia.

Kopię karty obiegowej należy dostarczyć do pokoju nr A0.04 lub nr A0.09

Absolwenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo

Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej potrzeb zawodowych absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Badanie jest
prowadzone przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyniki przeprowadzonej ankiety zostaną wykorzystane do rozważenia możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian w standardach kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz pozwolą na dokonanie oceny oczekiwań absolwentów wobec pracodawców. Wypełniając ankietę macie Państwo szansę realnego wpływu na poprawę sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych.
Zapewniamy pełną poufność badania. Zebrane dane zostaną opracowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych, wspólnych dla wszystkich wypełnionych ankiet, dzięki czemu niemożliwa będzie identyfikacja odpowiedzi udzielonych przez poszczególnych respondentów.
Ankieta będzie dostępna do dnia 15 listopada 2019 r. W celu wypełnienia ankiety
należy kliknąć na poniższy link:
http://akademiapp.mz.gov.pl/ankiety/index.php/465486?token=Pe3HqPlVzkB8E7U&lang=pl
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia: Małgorzata Pielak tel. 22 63 49 239, e-mail: m.pielak@mz.gov.pl, Aleksandra Sejda tel. 22 63 49 370, e-mail: a.sejda@mz.gov.pl.
Wyrażone przez Państwa opinie będą miały dla nas bardzo dużą wartość.
Z góry dziękujemy za okazaną życzliwość i pomoc w realizacji badania.
Z poważaniem

Greta Kanownik
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/