Absolwenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo

Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej potrzeb zawodowych absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Badanie jest
prowadzone przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wyniki przeprowadzonej ankiety zostaną wykorzystane do rozważenia możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian w standardach kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz pozwolą na dokonanie oceny oczekiwań absolwentów wobec pracodawców. Wypełniając ankietę macie Państwo szansę realnego wpływu na poprawę sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych.
Zapewniamy pełną poufność badania. Zebrane dane zostaną opracowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych, wspólnych dla wszystkich wypełnionych ankiet, dzięki czemu niemożliwa będzie identyfikacja odpowiedzi udzielonych przez poszczególnych respondentów.
Ankieta będzie dostępna do dnia 15 listopada 2019 r. W celu wypełnienia ankiety
należy kliknąć na poniższy link:
http://akademiapp.mz.gov.pl/ankiety/index.php/465486?token=Pe3HqPlVzkB8E7U&lang=pl
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia: Małgorzata Pielak tel. 22 63 49 239, e-mail: m.pielak@mz.gov.pl, Aleksandra Sejda tel. 22 63 49 370, e-mail: a.sejda@mz.gov.pl.
Wyrażone przez Państwa opinie będą miały dla nas bardzo dużą wartość.
Z góry dziękujemy za okazaną życzliwość i pomoc w realizacji badania.
Z poważaniem

Greta Kanownik
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/

POŁOŻNICTWO II ROK i STOPNIA

W dn. 10.10.2019 godz. 00.00 zostanie otwarty system WU celem wybrania Promotora . System zostanie zamknięty 13.10.2019 o godz. 00.00

Wykaz Promotorów:

Promotorzy:

– dr Zięba Ewa  (limit  11 os.)

– mgr Siczek Ewelina  (limit  11 os. )

– mgr  Wrześniewska Marzena  (limit 11 os.)

– mgr Wencel-Wawrzeńczyk  (limit  11 os.)

PIELĘGNIARSTWO II ROK i STOPNIA

W dn. 12.10.2019 godz. 00.00 zostanie otwarty system WU celem wybrania Promotora . System zostanie zamknięty 14.10.2019 o godz. 00.00

Wykaz Promotorów:

 

Promotorzy:

– dr Naszydłowska Edyta  (limit  13 os.)

– dr Kaczmarczyk Małgorzata  (limit 12 os.)

– dr Wiraszka Grażyna  (limit  12 os.)

– dr Zając Przemysław ( limit 12 os.)

– dr Kordyzon Marta (limit  13 os.)