Zaliczenie u dr Rafalskiego

UWAGA zaliczenie u dr Rafalskiego z przedmiotu Biochemia dla kierunku Kosmetologia niestacjonarna I rok 05.07.2019r.  o godz. 11:00

UWAGA Egzamin u dr Rafalskiego z przedmiotu Biochemia dla kierunku Ratownictwo medyczne I rok  niestacjonarne  02.07.2019r. o godz. 16:30

UWAGA Egzamin u dr Rafalskiego z przedmiotu Farmakologia dla kierunku Ratownictwo medyczne I rok  niestacjonarne  04.07.2019r. o godz. 16:30

EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA

Studenci 3 roku kierunku Kosmetologia stacjonarne/niestacjonarne

Terminy testu praktycznego:

1 lipca 2019 godz.9.00-etap pisemny sala 0/12A-obecność obowiązkowa.

Należy przybyć 20 minut przed egzaminem, koniecznie mieć przy sobie: legitymację studencką bądź dowód osobisty oraz przybory do pisania w kolorze czarnym.

2 lipca sala 6 godz.9.00, godz.11.00, godz.13.00-etap praktyczny-listy poniżej

2 lipca sala 7 godz.9.00, godz.11.00, godz.13.00-etap praktyczny-listy poniżej

4 lipca sala 6 godz.9.00, godz.11.00-etap praktyczny-listy poniżej

4 lipca sala 7 godz.9.00, godz.11.00-etap praktyczny-listy poniżej Continue reading “EGZAMIN DYPLOMOWY CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA”

Egzaminy i zaliczenia u dr A. Tokarskiej

Egzamin-Dietetyka 1 rok stacjonarne Technologia żywności potraw oraz towaroznawstwo– dr A.Tokarska-19.06.2019 godz.15.00-16.00 sala 0/12b

Egzamin- Dietetyka 1 rok niestacjonarne Technologia żywności potraw oraz towaroznawstwo– dr A.Tokarska-22.06.2019 godz.09.00-10.00 sala 0/12b

Zaliczenie-Dietetyka 2 rok stacjonarne Żywienie w wybranych chorobach nowotworowych– dr A.Tokarska-24.06.2019 godz.15.15-16.00 sala 0/12b

Zaliczenie-Dietetyka 1 rok stacjonarne Organizacja i planowanie żywienia zbiorowego– dr A.Tokarska-27.06.2019 godz.15.00-15.45 sala 0/12b

Zaliczenie-Dietetyka 1 rok niestacjonarne Organizacja i planowanie żywienia zbiorowego– dr A.Tokarska-29.06.2019 godz.09.00-10.00 sala 0/12b

Zaliczenie-Dietetyka 2 rok stacjonarne Podstawy dietetyki klinicznej dr A.Tokarska-03.07.2019 godz.15.15-16.00 sala 0/12b

Zaliczenie- Dietetyka 2 rok niestacjonarne Podstawy dietetyki klinicznej– dr A.Tokarska-21.06.2019 godz.17.00-18.00 sala 0/12b