Przedłużamy nabór na staże w ramach projektu “NOWE PERSPEKTYWY”

Przedłużamy nabór na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” do 08.07.2020r.

 • Prowadzimy nabór firm/instytucji – Realizatorów stażu, zainteresowanych przyjęciem studentów na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” na kierunkach : Lekarski, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Dietetyka.

Więcej informacji:

https://cm.ujk.edu.pl/nowe-perspektywy/nabor-na-staze-w-ramach-projektu-nowe-perspektywy-rozwoju-uniwersytetu-jana-kochanowskiego-w-kielcach-2/

Nabór uzupełniający na kurs specjalistyczny

Nabór uzupełniający na kurs specjalistyczny w roku akademickim 2019/2020

Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego

W związku z rezygnacją 1 osoby ogłasza się nabór na zwolnione miejsce w dniach od 12.06.2020 r. do 16.06.2020 r.

Uzupełniony Formularz zgłoszeniowy (Zał.nr 1) należy przesłać do 16.06.2020 r. do godz. 12:00 na adres: ehombek@ujk.edu.pl

Nabór uzupełniający na kurs specjalistyczny

Nabór uzupełniający na kurs specjalistyczny  w roku akademickim 2019/2020
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego

W związku z rezygnacją 1 osoby  ogłasza się nabór na zwolnione miejsce w dniach od 12.06.2020 r. do 16.06.2020 r.

Uzupełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 16.06.2020 r. do godz. 12:00 na adres: ehombek@ujk.edu.pl  

Zał Nr 1 Formularz Zgloszeniowy NOWE PERSPEKTYWY WLiNoZ Wersja Luty 2019 (124.0 KiB)

 

Nabór na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Prowadzimy nabór firm/instytucji – Realizatorów stażu, zainteresowanych przyjęciem studentów na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaprasza Instytucje/firmy, które są zainteresowane przyjęciem stażystów/absolwentów na trzymiesięczne, 360-godzinne programy stażowe z kierunków:

 • Lekarski – 5 rok
 • Pielęgniarstwo – 3 rok I stopnia
 • Położnictwo – 3 rok I stopnia
 • Kosmetologia – 3 rok I stopnia
 • Dietetyka – 3 rok I stopnia

Do pobrania:

Kierunkowe efekty kształcenia:

II nabór na staże

STAŻE 2020 – II nabór

23-28.04.2020 r.

dla studentów studiów stacjonarnych

Serdecznie zapraszamy studentów studiów stacjonarnych do wzięcia udziału w Module podnoszenia kompetencji realizowanym w ramach projektu “Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach”.

W 2020 roku  do udziału w Module programów stażowych zapraszamy studentów nw. kierunków:

Kierunek

Oferta dla roku

Liczba wolnych miejsc

Lekarski, st. jednolite mgr

5 rok

21

Pielęgniarstwo, st. I stopnia

3 rok

18

Położnictwo, st. I stopnia

3 rok

4

Kosmetologia, st. I stopnia

3 rok

7

Dietetyka, st. I stopnia

3 rok

8

 

CEL PROJEKTU

 Cel projektu: wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia i zwiększenia szansy na zatrudnienie.

Projekt zakłada organizację wysokiej jakości programów stażowych w Collegium Medicum trwający 3 miesiące (360 godzin) obejmujący min. 20 godz. zadań stażowych wykonywanych w tygodniu,

!!! Decydując się na staż, otrzymujesz:

 • korzyści płynące z realizowanych programów stażowych, tj.:
 • możliwość zdobycia doświadczenia,
 • możliwość wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia,
 • zwiększenie szansy na zatrudnienie,
 • możliwość otrzymania wsparcia w trakcie realizowanego stażu:
 • stypendium stażowe,
 • refundację kosztów dojazdu na staż,
 • refundację kosztów zakwaterowania.

 

Szczegółowe informacje dot. realizowanego Projektu zawiera regulamin uczestnictwa w projekcie do pobrania tutaj REGULAMIN lub w zakładce PROJEKTY UNIJNE – NOWE PERSPEKTYWY na stronie: https://cm.ujk.edu.pl/ oraz http://www.ujk.edu.pl/nowe_perspektywy_rozwoju_ujk.html

NameSizeHits
NameSizeHits
Formularz Zgłoszeniowy Zal-1 DIETETYKA121.8 KiB46
Formularz Zgłoszeniowy Zal-1 KOSMETOLOGIA120.5 KiB48
Formularz Zgłoszeniowy Zal-1 LEKARSKI121.4 KiB43
Formularz Zgłoszeniowy Zal-1 PIELĘGNIARSTWO120.4 KiB44
Formularz Zgłoszeniowy Zal-1 POŁOŻNICTWO120.3 KiB46