WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni studenci,

Rozpoczynają się zajęcia laboratoryjne w kontakcie bezpośrednim. Zajęcia prowadzone będą z zachowaniem reguł sanitarnych określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem zajęć.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach

Każdy student przy wejściu na Wydział będzie miał mierzoną temperaturę, oraz musi uzupełnić ankietę otrzymaną przed rozpoczęciem zajęć.

Szczegółowy rozkład zajęć:

Continue reading “WAŻNY KOMUNIKAT”

Uwaga studenci kierunku Fizjoterapia I rok studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Dnia 11.01.2019 r. (pt.) o godz. 14.45 (przed wykładem z Klinicznych podstaw fizjoterapii w chirurgii) w s. 2/13 (chyba, że ulegnie zmiana Sali, w której będzie o 15.00 odbywał się wykład – proszę sprawdzić na WU)
odbędzie się krótkie spotkanie z Wicedyrektorem Instytutu Fizjoterapii ds. dydaktyki dr n. o kf. Małgorzatą Markowską w sprawie wyboru przedmiotu wsparcia. Obecność obowiązkowa.