Informacja Prorektora ds. medycznych i Dziekana CM do społeczności akademickiej

Szanowni Państwo,

 

Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2020/2021. Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 176/2020 wykłady będą się odbywały w sposób zdalny a ćwiczenia/ seminaria/ laboratoria w sposób tradycyjny.    W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną dopuszcza się, za zgodą Dziekana CM, prowadzenie ćwiczeń, zwłaszcza w większych grupach i nie wymagających wykorzystania specjalistycznych pomocy dydaktycznych w sposób zdalny. Zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe zaplanowano do realizacji w trybie kontaktowym, jednak w razie trudności z ich przeprowadzeniem będziemy proponować formę zajęć w pracowniach symulacji lub salach ćwiczeniowych.

Niezwykle istotna jest w tej sytuacji troska o wysoką jakość zajęć dydaktycznych, do czego zobowiązany jest zarówno nauczyciel jak i student. Wszystkie zajęcia powinny się odbywać synchronicznie a studenci mają prawo do uzyskania materiałów dydaktycznych.

Dołożyliśmy starań, aby pracownicy i studenci czuli się bezpiecznie.

 1. Na korytarzach i łazienkach umieszczono dozowniki z płynem dezynfekcyjnym;
 2. Na drzwiach wszystkich sal dydaktycznych zamieszczono informację o limicie osób, które mogą jednorazowo przebywać w pomieszczeniach;
 3. Zajęcia zostały zaplanowane w taki sposób, aby poszczególne grupy zajmowały cały dzień tę samą salę (nauczyciel akademicki w razie potrzeby przechodzi do grupy studentów);
 4. Studenci są zobowiązani zajmować miejsca w salach i poruszać się ciągiem komunikacyjnym zachowując konieczny dystans;
 5. Uruchomiono dodatkowe wejście do budynku od strony Al. IX Wieków Kielc;
 6. Na terenie budynku obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust;
 7. Na terenie budynku ma prawo przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów ostrej infekcji dróg oddechowych;
 8. Utworzono izolatorium na parterze przy wejściu głównym dla osób, które w trakcie zajęć poczują się chore. W tym miejscu dostępny jest również termometr do pomiaru temperatury ciała.
 9. Dziekanat i Dział Planowania Dydaktyki pracuje w trybie zmianowym;
 10. Zarządzenie nr 112/2020 Rektora UJK – określa zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w UJK. Zgodnie z tym zarządzeniem osoba zatrudniona w UJK, która podczas przebywania na terenie Uniwersytetu, wykazuje objawy ostrej infekcji górnych lub dolnych dróg oddechowych (np. wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem), powinna:

niezwłocznie przekazać do Biura Spraw Osobowych informację o tym fakcie dzwoniąc pod numer tel. (41) 3497223 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia@ujk.edu.pl oraz powinna niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego;

 1. Szczegółowe wytyczne w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach znajdują się w zarządzeniu nr 216/2020 Rektora UJK z dnia 2 października 2020 roku.
 2. Bieżące informacje i komunikaty dotyczące stanu epidemii publikowane są na stronie głównej UJK.

 

Szanowni Państwo, władze Collegium Medicum pozostają do Państwa dyspozycji w razie problemów i trudności w realizacji zajęć. Życzymy sukcesów dydaktycznych, satysfakcji z wykonywanej pracy i dużo zdrowia.

 

 

Dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK

Prorektor ds. medycznych

 

Prof. dr hab. Marianna Janion

Dziekan Collegium Medicum

 

Zestaw promocyjny dla partnerów

Study UK Europe: Gateway to the UK

Zestaw promocyjny dla partnerów

Dziękujemy za zainteresowanie i wsparcie kampanii promującej wydarzenie British Council Study UK Europe: Gateway to the UK. Zachęcamy do wykorzystania poniższych materiałów adresowanych do kandydatów zainteresowanych studiami w Wielkiej Brytanii. 

Zapraszamy do dostosowania komunikatów do Państwa potrzeb, chcielibyśmy jednak poprosić  o wykorzystanie poniższych linków w ich dokładnym brzmieniu – pomoże nam to sprawdzić, skąd pochodzą zarejestrowani uczestnicy.

Opis wydarzenia

Study UK Europe: Gateway to the UK to pierwsze w historii British Council, europejskie wydarzenie online adresowane do wszystkich, którzy rozważają studia w Wielkiej Brytanii zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim.

Pomiędzy 19 października a 13 listopada w wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele ponad 60 brytyjskich uniersytetów, w tym trzynaście z pierwszej dwudziestki najlepszych brytyjskich uczelni w 2021 r. ogłoszonej przez Times Higher Education, najważniejsze walijskie i szkockie szkoły wyższe, a także wiele uniwersytetów należących do elitarnej brytyjskiej ‘Russell Grup’.

W ramach wydarzenia zapraszamy uczniów i studentów do skorzystania z platformy umożliwiającej: Continue reading “Zestaw promocyjny dla partnerów”

Wybory 2020-2024

KOMUNIKAT nr 9/2020
Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 6 października 2020 roku

w sprawie  ponownego terminu zgłaszania kandydatów oraz składania oświadczeń do  Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych oraz Instytutu Nauk o Zdrowiu CM Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową

W związku ze zmianą Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej określającej wzór oświadczenia dla osób wchodzących i kandydatów do Rad Naukowych Instytutu na kadencję 2020-2024 (Uchwała nr 50/2020 z dnia 5 października 2020r.), OKW informuje, iż ponowny termin składania oświadczeń przebiega w następujący sposób:

 1. Zgłoszenia kandydatów spośród pozostałych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje w terminie od 6 do 13 października  2020 roku w godzinach 9.30 – 15.00 – Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19a, pokój D 1/12a – Dziekanat Collegium Medicum.

2. Oświadczenia o spełnieniu wymogów przez osoby wchodzące w skład Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych i Instytutu Nauk o Zdrowiu – posiadające tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, przyjmowane są w terminie od 6 do 13 października  2020 roku
w godzinach 9.30 – 15.00:

a) Instytut Nauk Medycznych – w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc, pokój nr D 2/19

b) Instytut Nauk o Zdrowiu – w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc, pokój nr A 0.09

Druk oświadczenia

 • Załącznik nr 1. OŚWIADCZENIE zmienione _ zał nr 1 do uchwały z dnia 05.10.2020 r. 2024 (załącznik do pobrania)
 • Załącznik nr 2. Klauzula informacyjna – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla członków organów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (do pobrania i zapoznania się)

 Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Collegium Medicum UJK w Kielcach
Dr n. med. Grażyna Wiraszka