Szczegółowe wymagania

1. Do wstępnej oceny prac doktorskich, przed wszczęciem przewodu powołana zostanie Komisja Naukowa. Jej zadaniem będzie ocena poziomu rozprawy doktorskiej, poprawności metodycznej, przydatności naukowej i klinicznej oraz dorobku naukowego kandydata/doktoranta.

2. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest  posiadanie:

w przypadku doktoratu w dyscyplinie nauk o zdrowiu:

a) w dorobku artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych z listy MNiSW o łącznej punktacji 70 pkt lub

b) w dorobku co najmniej 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym z listy MNiSW z punktacją co najmniej 40 pkt lub

c) w dorobku monografii opublikowanej w wydawnictwie z listy MNiSW

w przypadku doktoratu w dyscyplinie nauk medycznych:

a) w dorobku artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych z listy MNiSW o łącznej punktacji 100 pkt lub

b) w dorobku co najmniej 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym z listy MNiSW z punktacją co najmniej 70 pkt lub

3. W przypadku rozprawy doktorskiej w formie cyklu publikacji:

w przypadku doktoratu w dyscyplinie nauk o zdrowiu cykl publikacji powinien stanowić co najmniej 2 artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych z listy MNiSW o łącznej punktacji co najmniej 140 pkt, w których kandydat/doktorant winien być pierwszym autorem

w przypadku doktoratu w dyscyplinie nauk medycznych cykl publikacji powinien stanowić co najmniej 2 artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych z listy MNiSW o łącznej punktacji co najmniej 140 pkt, w których kandydat/doktorant winien być pierwszym autorem. Wartość artykułu włączonego do cyklu publikacji nie może być mniejsza niż 40 pkt.