erasmus

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej rozpoczyna nabór studentów na studia i praktyki w zagranicznych uczelniach i instytucjach w ramach programu Erasmus+ KA103 (Kraje Programu). Rekrutacja potrwa do 2 kwietnia 2020 r.

Wyjazdy na studia i praktyki będą realizowane w roku akademickim 2020/2021, ale mamy jeszcze miejsca dla studentów, którzy chcieliby zrealizować program praktyk latem 2020 r. Szczegółowe informacje, w tym zasady rekrutacji i wniosek dla kandydatów, znajdują się na stronie Erasmus+ UJK w zakładce STUDENT https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow natomiast ogłoszenie o naborze i dane kontaktowe DWiWM można znaleźć w Aktualnościach https://erasmus.ujk.edu.pl/

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z KOORDYNATORAMI PROGRAMU ERASMUS

DR HAB. WIOLETTA ADAMUS-BIAŁEK – MEDYCYNA

DR RENATA GAŁUSZKA – WYCHOWANIE FIZYCZNE

DR AGNIESZKA STRZELECKA – KOSMETOLOGIA I DIETETYKA

MGR MAGDALENA LIPIŃSKA- STAŃCZAK – FIZJOTERAPIA

MGR ELŻBIETA ZAWIERUCHA – PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO

MGR BARTOSZ WYDRYCH – ZDROWIE PUBLICZNE I RATONICTWO

DR ELŻBIETA CIEŚLA – KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY PROGRAMU ERASMUS+