Absolutorium 12.07.2019

Uroczystość wręczenia absolutorium w roku akademickim 2018/2019 odbyła się 12 lipca 2019 roku o godzinie 1300 w auli głównej w budynku Wydziału Lekarskiego Nauk o Zdrowiu przy al. IX Wieków Kielc 19a.

Fot. G.S.