Obrona rozprawy doktorskiej 1.07.2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr Eweliny Nowak
Temat rozprawy: „Ocena jakości życia oraz zachowań zdrowotnych chorych po pomostowaniu aortalno-wieńcowym”
Promotor:
prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion
Promotor pomocniczy:
dr n. med. Edward Pietrzyk
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Krystyna Łoboz-Grudzień,
dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska

Fot. G.S.