Obrona rozprawy doktorskiej 4.03.2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Ireny Puszkarz
„Ocena wiedzy na temat zagrożeń chorobami przenoszonymi drogą płciową w populacji młodych dorosłych wybranych regionów Polski”
Promotor:
prof. dr hab. n. med. Robert Bucki
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Marta Wróblewska
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Żendzian-Piotrowska

Fot. G.S.