Obrona rozprawy doktorskiej 5.07.2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr Izabeli Wojarskiej
Temat rozprawy: „Jakość życia chorych z implantowanymi urządzeniami do stałej stymulacji serca”
Promotor:
dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. UJK
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski,
dr hab. n. med. Wojciech Jacheć

Fot. G.S.