Laboratorium Posturologii

Laboratory of Posturology
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. UJK Jacek Wilczyński, Ph.D.
At the Laboratory of Posturology, research is being carrying out regarding:
− comprehensive and integrated assessment, as well as analysis of body posture in statics
and movement with the DIERS formetric 4D motion optoelectronic system,
− body composition using the Tanita and Seca systems,
− body build and posture with the Zebris system,
− foot defects with the P-Walk system,
− tests and analyses of gait on the Zebris treadmill,
− neurokinesiological diagnosis of body posture (NDT Bobath, SI, INPP),
− body posture defects and scoliosis in connection with postural responses on the Amti, Biodex Balance System, Tecnobody ProKin platforms,
− spectral analyses of postural reactions with the Framiral Multitest Equilibre system (gold standard in the diagnosis and rehabilitation of postural disorders),
− postural defects and scoliosis in connection with postural and muscular tension and central
stabilisation (SEMG – Noraxon cord and wireless system, Tergumed systems),
− the significance of vestibulospinal, vestibulo-visual and vestibulo-oculomotor reflexes in
controlling the balance and postural stability in children with postural defects and scoliosis,
− postural defects and scoliosis in relation to body composition,
− body posture defects and scoliosis in connection with gait defects,
− body posture defects and scoliosis in connection with foot defects,
− body posture defects and scoliosis in connection with sensory integration (SI),
− postural defects and scoliosis, as well as neurodevelopmental delay according to INPP,
− body posture defects and scoliosis, as well as neurodevelopmental delay based on the
Tansley and Bender Visual-Motor Gestalt test,
− body posture in connection with visual refraction defects,
− body posture in connection with impaired spatial vision,
− body posture defects and scoliosis in connection with EEG of the brain,
− postural defects and scoliosis in connection with spectral analysis of variability regarding sinus rhythm,
− body posture defects and scoliosis in connection with vagal never tone (polyvagal theory),
− postural defects and scoliosis in connection with type of nervous system, temperament and personality,
− body posture defects and scoliosis in connection with resistance to stress,
− body posture defects and scoliosis in connection with sympathetic-parasympathetic balance,
− postural re-education of children with posture defects and scoliosis on the Biodex Balance System, Tecnobody ProKin and Framiral Multitest Equilibre platforms,
− application of the biofeedback method in postural re-education on platforms,
− scoliosis therapy with the FED system,
− postural re-education of people with neurological diseases using exoskeleton and Robotgait,
− assessing impact of SNP polymorphisms regarding selected genes on development of the
significance of neuroplasticity and CNS neurogenesis in the treatment of posture and scoliosis.

 

urządzenie laboratorium posturologii

urządzenie W Laboratorium Posturologii

 

DIERS motion LAB II Niejonizujący optoelektroniczny system diagnostyczny DIERS motion LAB II: DIERS formetric 4D motion + DIERS pedogait 1.0 + DIERS leg axis module Ap + DIERS leg axis module Right i Left.

Figure 1. DIERS motion LAB II, Non-jonising optoelectronic diagnostic system DIERS motion LAB II: DIERS formetric 4D motion + DIERS pedogait 1.0 + DIERS leg axis module Ap+ DIERS leg axis module Right and Left.

 

urządzenie laboratorium posturologii

Zebris THQ-M3i. Niejonizujący system oceny antropometrycznej ciała.

Figure 2. Zebris THQ-M3i, Non-ionising anthropometric body evaluation system.

 

urządzenie laboratorium posturologii

 

urządzenie posturologii

Analizator składu ciała SECA mBCA 515 i Tanita (bioimpedancja elektryczna).

Figure 3. SECA mBCA 515i Tanita body composition analyser
(electrical bioimpedance).

 

urządzenie laboratorium posturologii

 

Zebris FDM-THQ-M-3i i P-Walk BTS, bieżnia do diagnostyki i terapii chodu; biofeedback wzrokowy; ocena wad stóp (systemem P-Walk).

Figure 4. Zebris FDM-THQ-M-3iiP-Walk BTS, treadmill for gait diagnosis and therapy; Visual biofeedback; foot defect evaluation (P-Walk system).

urządzenie laboratorium posturologii

Platforma Biodex Balance System i Tecnobody Prokin 252, diagnostyka i terapia reakcji posturalnych, równowagi ciała, biofeedback. Ocena i terapia stabilności posturalnej i równowagi.

Figure 5. Biodex Balance System Platform and Tecnobody Prokin 252, diagnostics and therapy of postural responses, body balance and biofeedback. Evaluation and therapy of postural stability and balance.

 

urządzenie laboratorium posturologii

 

Framiral Multitest Equilibre Analiza widmowych reakcji postoralnych (złoty standard w diagnostyce i rehabilitacji zaburzeń posturalnych).

Figure 6. Framiral Multitest Equilibre, analysis of spectral postural reactions (gold standard in the diagnosis and rehabilitation of postural disorders).

urządzenie laboratorium posturologii

urządzenie do posturologii

Tergumed 710 i MCU BTE – zestaw do diagnostyki i terapii schorzeń kręgosłupa, wad postawy i skolioz, stabilizacja centralna, momenty sił, biofeedback wizualny.

Figure 7. Tergumed 710 and MCU BTE, set for diagnosis and therapy of spinal diseases, postural defects and scoliosis, central stabilisation, power moments and visual biofeedback.

urządzenie laboratorium posturologii

urządzenie laboratorium posturologii

 

Noraxon Ultium DTS 16-K MR3; zestaw do bezprzewodowej rejestracji i analizy elektromiograficznej SEMG

Figure 8. Noraxon Ultium DTS 16-K MR3, set for wireless SEMG recording and analysis.

urządzenie posturologii

Biodex System 4 PRO (fotel izokinetyczny) do diagnostyki i terapii nerwowo-mięśniowej dzieci z wadami postawy i skoliozami w warunkach skurczu izometrycznego, izotonicznego (koncentrycznego, ekscentrycznego) i auksotonicznego.

Rycina 9. Biodex System 4 PRO (fotel izokinetyczny) do diagnostyki i terapii nerwowo-mięśniowej dzieci z wadami postawy i skoliozami w warunkach skurczu izometrycznego, izotonicznego (koncentrycznego, ekscentrycznego) i auksotonicznego.

 

Rycina 10. System do zrobotyzowanej rehablitacji reedukacji chodu zawierający robot stacjonarny i robot mobilny

Figure 9. Biodex System 4 PRO (isokinetic chair) for the diagnosis and neuromuscular therapy of children with postural defects and scoliosis under isometric, isotonic (concentric, eccentric) and auxotonic contractions.

 

Jacek Wilczyński
Dr hab. Prof. UJK
Kierownik Laboratorium Posturologii
Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
http://jacekwilczynski.com.pl
https://orcid.org/0000-0003-2564-8623