Struktura Instytutu Nauk Medycznych

Struktura organizacyjna Instytutu Nauk Medycznych
(wg stanu na dzień 9.12.2019 r.)

Dyrektor Instytutu dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK
Z-ca Dyrektora ds. nauki dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK
Z-ca Dyrektora ds. kształcenia w naukach przedklinicznych dr n. med. Renata Stępień
Z-ca Dyrektora kształcenia w naukach klinicznych dr n. med. Łukasz Nawacki

Sekretariat Instytutu

mgr Magdalena Raczyńska starszy referent administracyjny

Obsługa administracyjna Instytutu

mgr Aneta Widłak specjalista ds. administracji
mgr Emilia Kotlarz starszy referent administracyjny
mgr Anna Lasota specjalista ds. administracyjnych

L.p.

Zakład

Kierownik

Skład osobowy

1.

Zakład Anatomii

prof. dr hab. n. biol. Tadeusz Kuder

prof. dr hab. n. biol. Tadeusz Kuder

dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK

dr n. med. Michał Spałek, adiunkt dyd.

lek. Magdalena Kołomańska – asystent

lek. Jakub Kuchinka, wykładowca

lek. Paweł Zieliński, wykładowca

 

2.

Zakład

Fizjologii, Patofizjologii

i Immunologii Klinicznej

dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. UJK

dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. UJK

dr hab. n. med. Marcin Pasiarski, prof. UJK

dr n. med. Monika Kozłowska-Geller, adiunkt

dr n. med. Agnieszka Stelmach – Gołdyś, adiunkt ½ etatu

lek. Bartosz Garus, asystent ½ etatu

lek. Agnieszka Łętek, asystent

lek. Michalina Zagańczyk – Bączek, wykładowca

 

Laboratorium Fizjologii, Patofizjologii

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚCO

Kierownik – dr hab. n. med. Marcin Pasiarski, prof. UJK

Konsultant – prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel i prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

 

3.

Zakład Mikrobiologii
i Immunologii

prof. dr hab. n. med. Robert Bucki

prof. dr hab. n. med. Robert Bucki II etat

dr hab. n. med. Rafał Zieliński, prof. UJK

dr n. med. Bonita Durnaś, adiunkt

dr n. biol. Grzegorz Król, adiunkt

dr n. med. Maciej Polewczyk, adiunkt

lek. Sebastian Kędzierski, asystent dyd. ½ etatu

mgr Paulina Paprocka, asystent

mgr Ewa Piestrak, asystent dyd. ½ etatu

mgr Dorota Żółcińska, asystent dyd. ½ etatu

Klinika Otolaryngologii WSzZ

Kierownik – dr hab. n. med. Rafał Zieliński, prof. UJK

Laboratorium Mikrobiologii

4.

Katedra Medycyny Zabiegowej,

z Pracownią Genetyki Medycznej

prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

prof. dr hab. n. med. Siergiej Panko

dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński, prof. UJK

dr hab. n. med. Tomasz Rogula, prof. UJK

dr n. biol. Wioletta Adamus – Białek, adiunkt

dr n. med. Jacek Bicki, adiunkt

dr n. biol. Justyna Klusek, adiunkt

dr n. biol. Michał Majchrzak, adiunkt

dr n. med. Jarosław Miszczuk, adiunkt ½ etatu

dr n. med. Łukasz Nawacki, adiunkt

dr n. med. Paweł Podsiadło, adiunkt

dr n. med. Urszula Grabowska, adiunkt dyd. ½ etatu

dr n. med. Jarosław Matykiewicz, adiunkt dyd.

lek. Piotr Bryk, asystent

lek. Tomasz Dróżdż, asystent ½ etatu

lek. Ewa Stochmal, asystent

lek. Grażyna Szczukiewicz-Markowska, asystent

lek. Łukasz Wypchło, asystent

lek. Michał Domagała, asystent dyd.

mgr Agnieszka Piechowska, wykładowca

lek. Dominika Polańska-Matwiejew, wykładowca ½ etatu

 

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ

Kierownik – prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Klinika Chirurgii Onkologicznej ŚCO

Kierownik – dr n. med. Jarosław Matykiewicz

Konsultant – prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej ŚCO

Kierownik – dr hab. n. med. Paweł Rybojad

Klinika Chirurgii Naczyniowej WSzZ

Kierownik – dr n. med. Jarosław Miszczuk

Zakład Diagnostyki Obrazowej WSzZ

Kierownik – lek. Łukasz Wypchło

Klinika Kardiochirurgii ŚCK

Kierownik – dr n. med. Edward Pietrzyk

Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa WSzZ

Kierownik – dr n. med. Jacek Gołębiowski

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSzZ

Kierownik – lek. Plewa Sławomir

5.

Katedra Chorób Wewnętrznych

i Medycyny Rodzinnej
z Pracownią Badań Naukowych

prof. dr hab. n. med.

Marianna Janion

prof. dr hab. n. med. Marianna Janion

dr hab. n. med. Zbigniew Siudak, prof. UJK

dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, prof. UJK

dr n. med. Janusz Sielski, adiunkt

dr n. med. Anna Jaroszyńska, adiunkt ½ etatu

dr n. med. Michał Zabojszcz, adiunkt

dr n. med. Łukasz Zandecki, adiunkt

dr n. med. Dorota Zarębska –Michaluk, adiunkt

dr n. med. Ewa Dutkiewicz, adiunkt dyd.

lek. Paweł Pabjan, asystent

lek. Łukasz Piątek, asystent

lek. Karol Kaziród-Wolski, asystent

 

II Klinika Kardiologii ŚCK

Kierownik – prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion

Klinika Chorób Zakaźnych WSzZ

Kierownik – lek. Paweł Pabjan

Klinika Chorób Wewnętrznych WSzZ

Kierownik – dr hab. n. med. Zbigniew Siudak, prof. UJK

Klinika Nefrologii WSzZ

Kierownik – dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, prof. UJK

6.

Katedra Pediatrii

i Chirurgii Dziecięcej

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki, prof. UJK

 

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki, prof. UJK

prof. dr hab. n. med. Marek Woynarowski ½ etatu

dr n. med. Przemysław Wolak, adiunkt

dr n. med. Zdzisław Domagała, adiunkt dyd.

lek. Marta Młodawska, asysytent

lek. Ilona Pałyga-Bysiecka, asystent ½ etatu

lek. Maciej Szczukocki, asystent

lek. Barbara Szczepańska, asystent

lek. Jacek Janowski, asystent dyd.

lek. Aneta Piotrowska, wykładowca ½ etatu

 

Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii ŚCP im. Wł. Buszkowskiego

Kierownik – dr n. med. Przemysław Wolak

I Klinika Pediatrii ŚCP im. Wł. Buszkowskiego

Kierownik – dr n. med. Zdzisław Domagała

II Klinika Pediatrii ŚCP im. Wł. Buszkowskiego

Kierownik – lek. med. Jolanta Nawrotek

7.

Zakład Dermatologii, Kosmetologii

i Chirurgii Estetycznej

dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK

dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK

dr hab. n. med. Maciej Kielar, prof. UJK

dr n. o zdr. Elżbieta Rębiś – adiunkt dyd.

lek. Monika Kucharczyk, asystent

mgr Monika Michalak – asystent

dr n. med. Małgorzata Słowik – Rylska, asystent

mgr Katarzyna Kulik-Siarek, wykładowca

mgr Agnieszka Sobczyk, wykładowca

 

Klinika Dermatologii WSzZ

Kierownik – dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK

8.

Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej

z Pracownią Histologii

i Medycyny Sądowej

dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz

 

dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz, adiunkt

dr hab. n. med. Aleksander Szczurkowski, prof. UJK (Instytut Biologii)

dr n. med. Agnieszka Radowicz Chil, adiunkt

dr n. med. Zaremba Marcin, adiunkt

lek Agnieszka Płusa, asystent

lek. Karol Romaszko, asystent

lek. Jakub Spałek, asystent

 

9.

Katedra

Ginekologii

i Położnictwa

 

dr hab. n. med.

Wojciech Rokita, prof. UJK

 

dr hab. n med. Wojciech Rokita, prof. UJK

dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK

dr n. med. Olga Adamczyk-Gruszka, adiunkt

dr n. med. Piotr Niziurski, adiunkt dyd.

dr n. o zdr. Beata Szpak, adiunkt dyd.

lek. Jakub Młodawski, asystent

 

Klinika Położnictwa i Ginekologii WSzZ

Kierownik – dr hab. n. med. Wojciech Rokita, prof. UJK

Klinika Ginekologii im. prof. hab. dr n. med. Józefa Starzewskiego ŚCO

Kierownik – dr n. med. Marcin Misiek

Klinika Neurologii WSzZ

Kierownik – dr n. med. Anita Rosołowska

Klinika Rehabilitacji WSzZ

Kierownik – lek. Grażyna Ściegienna – Zdeb

Klinika Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej WSzZ

Kierownik – dr n. med. Paweł Skowronek

Klinika Okulistyki WSzZ

Kierownik – lek. Michał Biskup

Klinika Neonatologii WSzZ

Kierownik – lek. Grażyna Pazera

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej ŚCP im. Wł. Buszkowskiego

Kierownik – dr n. med. Małgorzata Szerla