Uwaga studenci II i III roku Fizjoterapii

Uwaga studenci II i III roku Fizjoterapii

studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne:

Zaliczenia poprawkowe z przedmiotów
Fizykoterapia oraz Medycyna fizykalna i balneoklimatologia
u Pana prof. UJK dr hab. n. med. Włodzisława Kulińskiego odbędą się w dniu 01.08.2020 r. (sob.) od godz. 11.00 w s. CM_B2.01 przy zachowaniu reżimu sanitarnego

Categories