Sekretariat Instytutu

Sekretariat Instytutu
mgr Monika Sikora – starszy specjalista ds. administracyjnych
pok. D 1/14, tel. 349 6989
monika.sikora@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna Instytutu
Kierunek Pielęgniarstwo i Położnictwo
mgr Agata Adamczyk – starszy specjalista ds. administracyjnych
pok. B 2.21, tel. 349 6935
agata.adamczyk@ujk.edu.pl

Kierunek Dietetyka i Kosmetologia
mgr Beata Niebudek – starszy specjalista ds. administracyjnych
pok. A 0.09, tel. 349 6952
beata.niebudek@ujk.edu.pl

Kierunek Zdrowie Publiczne i Ratownictwo Medyczne
mgr Katarzyna Szydłowska – starszy specjalista ds. administracyjnych
pok. B 2.21, tel. 349 6948
katarzyna.szydlowska@ujk.edu.pl

Kierunek Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne
mgr Magdalena Tofil – starszy specjalista ds. administracyjnych
pok. B 2.22, tel. 349 6954
magdalena.tofil@ujk.edu.pl

mgr Paulina Zięba-Szczepaniak – starszy referent administracyjny
paulina.zieba-szczepaniak@ujk.edu.pl

Obsługa projektów: staży w ramach projektu “Nowe Perspektywy”
mgr Elżbieta Hombek – starszy specjalista ds. administracyjnych,
pok. B 2.22, tel. 349 6981
elzbieta.hombek@ujk.edu.pl