Struktura Instytutu

Dyrektor Instytutu dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK
Z-ca Dyrektora ds. nauki dr n. biol. Justyna Klusek
Z-cy Dyrektora ds. kształcenia na kierunkach:  
Pielęgniarstwo dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
Położnictwo dr n. o zdr. Przemysław Zając
Fizjoterapia
i Wychowanie Fizyczne
dr n. o kf. Małgorzata Markowska
Ratownictwo Medyczne i Zdrowie Publiczne dr n. o zdr. Dorota Rębak
Kosmetologia
i Dietetyka
dr n. o med. Agata Michalska
  dr n. o zdr. Justyna Pogorzelska – koordynator w zakresie praktyk zawodowych

 

Sekretariat Instytutu
mgr Monika Sikora
pok. A 0.09
tel. 41 349 6989
inoz@ujk.edu.pl
monika.sikora@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Paulina Zięba – Szczepaniak
pok. A 0.09
paulina.zieba-szczepaniak@ujk.edu.pl
starszy referent administracyjny
Obsługa administracyjna Instytutu
Kierunek Pielęgniarstwo i Położnictwo
mgr Agata Adamczyk
pok. B 2.21
tel. 41 349 6935
agata.adamczyk@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
Kierunek Kosmetologia i Dietetyka
mgr Beata Niebudek
pok. B 2.05
tel. 41 349 6952
beata.niebudek@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
Kierunek Ratownictwo Medyczne i Zdrowie Publiczne
mgr Katarzyna Szydłowska
pok. B 2.21
tel. 41 349 6948
katarzyna.szydlowska@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
Kierunek Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne
mgr Magdalena Tofil
pok. B 2.22
tel. 41 349 6954
magdalena.tofil@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
Obsługa projektów: staży w ramach projektu “Nowe Perspektywy”
mgr Elżbieta Hombek
pok. D 1/12c
tel. 41 349 6981
elzbieta.hombek@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych

 

Dyrektor Instytutu dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK
Z-ca Dyrektora ds. nauki dr n. biol. Justyna Klusek
Z-cy Dyrektora ds. kształcenia dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
  dr n. o kf. Małgorzata Markowska
  dr n. med. Edyta Naszydłowska
  dr n. o zdr. Dorota Rębak
  dr n. med. Grażyna Wiraszka – koordynator w zakresie praktyk zawodowych

 

Sekretariat Instytutu
mgr Monika Sikora
pok. D 1/14
tel. 41 349 6989
inoz@ujk.edu.pl
monika.sikora@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
Obsługa administracyjna Instytutu
Kierunek Pielęgniarstwo i Położnictwo
mgr Agata Adamczyk
pok. B 2.21
tel. 41 349 6935
agata.adamczyk@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
Kierunek Dietetyka i Kosmetologia
mgr Beata Niebudek
pok. A 0.09
tel. 41 349 6952
beata.niebudek@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
Kierunek Zdrowie Publiczne i Ratownictwo Medyczne
mgr Katarzyna Szydłowska
pok. B 2.21
tel. 41 349 6948
katarzyna.szydlowska@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
Kierunek Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne
mgr Magdalena Tofil
pok. B 2.22
tel. 41 349 6954
magdalena.tofil@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
Obsługa projektów: staży w ramach projektu “Nowe Perspektywy”
mgr Elżbieta Hombek
pok. B 2.22
tel. 41 349 6981
elzbieta.hombek@ujk.edu.pl
starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Paulina Zięba – Szczepaniak
paulina.zieba-szczepaniak@ujk.edu.pl
starszy referent administracyjny

 

 • Katedra Pielęgniarstwa, Położnictwa i Medycyny Ratunkowej
 • Zakład Zdrowia Publicznego
 • Zakład Żywienia, Dietetyki
 • Zakład Fizjoterapii
 • Zakład Wychowania Fizycznego i Posturologii i Gerontologii
 • Laboratorium Posturologii
 • Katedra Onkologii
 • Klinika Onkologii Klinicznej ŚCO
 • Klinika Endokrynologii ŚCO
 • Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i SzyiŚCO
 • Klinika Radioterapii
 • Klinika Urologii im. dr n. med. Stefana Olszewskiego
 • Katedra Profilaktyki Chorób Układu Krążenia i Farmakologii
 • I Klinika Kardiologii i Elektroterapii ŚCK
 • Zakład Psychologii Zdrowia i Psychiatrii
 • Punkt Interwencji Kryzysowej dla studentów