Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu
dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK
pok. B2.05, tel. 41 349 6989, edyta.suliga@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. nauki
dr n. biol. Justyna Klusek
pok. D 3/10, tel. 41 349 6971, justyna.klusek@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo
dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
pok. B 2.20, tel. 41 349 6908, malgorzata.kaczmarczyk@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne
dr n. o kf. Małgorzata Markowska
pok. B 2.23, tel. 41 349 6963, malgorzata.markowska@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunkach Zdrowie Publiczne i Ratownictwo Medyczne
dr n. o zdr. Dorota Rębak
pok. B 2.23, tel. 41 349 6943, dorota.rebak@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunkach Dietetyka i Kosmetologia
dr n. med. Edyta Naszydłowska
pok. A 0.08, tel. 41 349 6953, edyta.naszydlowska@ujk.edu.pl

Z-cy Dyrektora ds. kształcenia koordynator w zakresie praktyk zawodowych
dr n. med. Grażyna Wiraszka
pok. B 2.20, tel. 41 349 6936, grazyna.wiraszka@ujk.edu.pl