Władze

Dyrektor Instytutu 
prof. zw. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
 (041) 349-69-36
Wicedyrektor ds. nauki 
dr n. med. Grażyna Wiraszka,
 (041) 349-69-24
Wicedyrektor ds. dydaktyki 
dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
 (041) 349-69-08