Aktualności

Uwaga studenci!!!

III rok Fizjoterapia I stopnia st. stacjonarne Zajęcia z Panem dr n. o zdr. Tomaszem Wójcikiem z przedmiotu Masaż leczniczy z dnia 04.11.2014r. zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć 19.01.2015 r.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Ratownictwo medyczne – st. stacjonarne I stopnia – I rok 01.10.2014 r., godz. 09:00, sala 101

Zdrowie publiczne – st. stacjonarne I stopnia – I rok 01.10.2014 r., godz. 10:00, sala 101

Ratownictwo medyczne – st. niestacjonarne I stopnia – I rok 10.10.2014 r., godz. 12:00

UWAGA! Studenci I roku I˚ i II˚ studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015

Dotyczy wyboru lektoratu języka obcego 

Osoby, które przy rekrutacji nie uzupełniły deklaracji wyboru lektoratu języka obcego do dnia 28.09.2014r. proszone są o pilne uzupełnienie ankiety językowej (wzór ankiety do pobrania ze strony internetowej: www.ujk.edu.pl/sjo) oraz pilne przesłanie jej drogą mailową na adres: sjo@ujk.edu.pl.

Liczba miejsc w poszczególnych grupach językowych jest ograniczona, a pierwszeństwo wyboru języka ustalane jest według kolejności przyjęć na studia oraz wyników z egzaminu maturalnego z wybranego języka. Pozostałe osoby zostają przydzielone do tych grup językowych, w których są wolne miejsca.

W związku z powyższym prosimy uważnie przeczytać i wypełnić całą deklarację. Jeżeli deklaracja nie zostanie wypełniona lub wypełniona będzie błędnie, student zostanie przydzielony do grupy tego języka, w której będą wolne miejsca.