o kierunku kosmetologia

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Kosmetologia
dr n. med. Agata Michalska
pok. B 2.05
tel. 41 349 6953, 41 349 6952
michalska.agata@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna:
Kierunek Kosmetologia
mgr Beata Niebudek
pok. B 2.05
tel. 41 349 6952
beata.niebudek@ujk.edu.pl