o kierunku wychowanie fizyczne

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Wychowanie Fizyczne
dr n. o kf. Małgorzata Markowska
pok. B 2.23
tel. 41 349 6963
malgorzata.markowska@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna:
Kierunek Wychowanie Fizyczne
mgr Magdalena Tofil
pok. B 2.22
tel. 41 349 6954
magdalena.tofil@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Wychowanie Fizyczne
dr n. o kf. Małgorzata Markowska
pok. B 2.23
tel. 41 349 6963
malgorzata.markowska@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna:
Kierunek Wychowanie Fizyczne
mgr Magdalena Tofil
pok. B 2.22
tel. 41 349 6954
magdalena.tofil@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Wychowanie Fizyczne
dr n. o kf. Małgorzata Markowska
pok. B 2.23
tel. 41 349 6963
malgorzata.markowska@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna:
Kierunek Wychowanie Fizyczne
mgr Magdalena Tofil
pok. B 2.22
tel. 41 349 6954
magdalena.tofil@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Wychowanie Fizyczne
dr n. o kf. Małgorzata Markowska
pok. B 2.23
tel. 41 349 6963
malgorzata.markowska@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna:
Kierunek Wychowanie Fizyczne
mgr Magdalena Tofil
pok. B 2.22
tel. 41 349 6954
magdalena.tofil@ujk.edu.pl