o kierunku zdrowie publiczne

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne
dr n. o zdr. Dorota Rębak
pok. B 2.23
tel. 41-349 69-43, 41-349 69-48
dorota.rebak@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna:
Kierunek Zdrowie Publiczne
mgr Katarzyna Szydłowska
pok. B 2.21
tel. 41 349 6948
katarzyna.szydlowska@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne
dr n. o zdr. Dorota Rębak
pok. B 2.23
tel. 41-349 69-43, 41-349 69-48
dorota.rebak@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna:
Kierunek Zdrowie Publiczne
mgr Katarzyna Szydłowska
pok. B 2.21
tel. 41 349 6948
katarzyna.szydlowska@ujk.edu.pl