Konkurs zasłużona dla zawodu

EDYCJA I 2019

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ POŁOŻNA/POŁOŻNY ZASŁUŻONA/Y DLA ZAWODU

1. Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o Regulamin Konkursu dostępny na stronach internetowych:

Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa

Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

http://www.sipip.kielce.pl

w zakładce KONKURS ZASŁUŻONA DLA ZAWODU.

Zgłaszanie kandydatów do Konkursu trwa od 15 stycznia do 15 kwietnia 2019 roku.

2. Zgłoszenia należy przesyłać elektroniczne na adres email: konkurs@sipip.kielce.pl

lub tradycyjnie pocztą na adres:

Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Nowy Świat 32a

25-522 Kielce

z dopiskiem PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA ZASŁUŻONA DLA ZAWODU (decyduje data nadania).

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystości obchodów Dnia Pielęgniarki i Położnej w Kielcach

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1. Wzór zgłoszenia kandydata do Konkursu

Załącznik nr 2. Wzór zgłoszenia kandydata do Konkursu

Załącznik nr 3. Zgoda osoby nominowanej do udziału w Konkursie

Załącznik nr 4. Klauzula informacyjna_dla uczestników konkursu – pielęgniarka, położna_2019