Aktualności

W ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY prowadzony jest nabór

Szanowni Studenci,

W ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY prowadzony jest nabór na poniższej wymienione certyfikowane kursy:

  1. PNF – 14 osób,
  2. DIAGNOZOWANIE I LECZENIA ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA
    I KOŃCZYN METODĄ MCKENZIEGO – 15 osób,
  3. FIZJOTERAPIA W GERIATRII i KINESJOLODYTAPING (dla 1 osoby dwa kursy) – 10 osób,
  4. FIZJOTERAPIA W GERIATRII i MASAŻ FUNKCYJNY, POPRZECZNY I INNE TECHNIKI MASAŻU WYKORZYSTYWANE W FIZJOTERAPII (dla 1 osoby dwa kursy) – 10 osób.

Proszę zapoznać się z obowiązującym Regulaminem https://cm.ujk.edu.pl/nowe-perspektywy/regulamin/ ,zgodnie z którym przeprowadzana będzie rekrutacja. Proszę szczególną uwagę zwrócić na kryteria rekrutacji w zakresie zasad przyznawania punktów. Uzyskanie wymienionych w Regulaminie punktów możliwe będzie jedynie w przypadku ich odpowiedniego udokumentowania. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną proszę nie pobierać z Dziekanatu zaświadczenia o statusie studenta i uzyskanej średniej. Koordynator Wydziałowy pobierze je zbiorczo.

Załączony Formularz zgłoszeniowy i zaświadczenia potwierdzające dodatkowe aktywności wymienione w Regulaminie, proszę składać w dniach 12-15.10.2020 rok, w godz. 9.00 – 14.00 do urny opatrzonej napisem KURSY FIZJOTERAPIA, zlokalizowanej przy portierni
w budynku A od ul. Radiowej.

Planowane terminy realizacji poszczególnych kursów:

  1. PNF: 18-22.11.2020 i 17-21.12.2020,
  2. DIAGNOZOWANIE I LECZENIE ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA I KOŃCZYN METODĄ MCKENZIEGO :19-22.11.2020; 17-20.12.2020; 21-24.2021; 18-21.02.2021,
  3. FIZJOTERAPIA W GERIATRII: 24-25.10.2020; 07-08.11.2020; 14.11.2020; 21-22.11.2020 i KINESJOLODYTAPING: 28-29.11.2020,
  4. FIZJOTERAPIA W GERIATRII: 24-25.10.2020; 07-08.11.2020; 14.11.2020; 21-22.11.2020 i MASAŻ FUNKCYJNY, POPRZECZNY I INNE TECHNIKI MASAŻU WYKORZYSTYWANE W FIZJOTERAPII: 28-29.11.2020.

 

Kontakt telefoniczny: 41 349 69 81, 41 349 69 43

 

Koordynator Wydziałowy

dr Dorota Rębak

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
dla osób realizujących staż w SZPITALU KIELECKIM św. Aleksandra w Kielcach

W dniu 17.08.2020 r. (poniedziałek) o godz. 08:00  odbędzie się Szkolenie BHP
Miejsce szkolenia: Szpital Kielecki św. Aleksandra w Kielcach, budynek E, Sala Konferencyjna
W Biurze projektu (Collegium Medicum, p. B_2.22) do odbioru są podpisane umowy z ze Szpitalem.
Termin stażu: 17.08.2020 r. – 16.11.2020 r.
Przed rozpoczęciem stażu, zgodnie z Regulaminem projektu i podpisaną umową, należy zawrzeć w Towarzystwie  Ubezpieczeniowym ubezpieczenie NNW i OC na ww. termin stażu (kwota refundowana: 100,00 zł).