Aktualności

Kurs specjalistyczny:

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego
wentylowanego mechanicznie

Zaliczenie kursu
30.03.2019 r. godz. 08:00 sala 2/13

Rekrutacja na staż dydaktyczny w USA dla dwóch osób w 2019 r

  1. O kolejności kandydatów na staże zadecydują kryteria:
    1. wykorzystanie zdobytej wiedzy w ramach jednego przedmiotu – 1 pkt, w ramach dwóch przedmiotów – 2 pkt. w ramach trzech lub więcej przedmiotów – 3 pkt.
    2. staż pracy w UJK: 1-3 lat przyznaje się 1pkt., 3-5 lat – 3 pkt.; powyżej 5 lat – 5 pkt.
    3. możliwość wykorzystania doświadczenia zdobytego w trakcie stażu w działalności dydaktycznej, w szczególności  z zakresu chirurgii, endokrynologii i chorób wewnętrznych: 1-3 pkt.

Continue reading “Rekrutacja na staż dydaktyczny w USA dla dwóch osób w 2019 r”

Spotkanie organizacyjno-promocyjne

Zapraszamy Studentów III roku kierunku Kosmetologia – st. stacjonarnych I stopnia na spotkanie organizacyjno-promocyjne dotyczące programów stażowych organizowanych w 2019 roku w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” które odbędzie się w dniu 08.03.2019 r. o godz. 12:45 w sali 112