Aktualności

Certyfikowane kursy dla kierunku fizjoterapia – st. stacjonarne II stopnia – II rok

Rekrutacja w r. ak. 2019/2020

Zgodnie z informacją udzieloną na Spotkaniu informacyjnym w dniu 02.10.2019 r., zapraszamy w dniach 02-09.10.2019 r. w godz. 10:00-14:00 w p. 0.09a (Biuro projektu) do składania Formularzy zgłoszeniowych na kursy dla kierunku fizjoterapia

Formy wsparcia:

 

 1. Kurs Fizjoterapia w geriatrii + Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu wykorzystywane w fizjoterapii
 2. Kurs Fizjoterapia w geriatrii + Kinesiotaping – kurs podstawowy
 3. Kurs PNF – podstawowy (Propriceptive Neuromuscular Facilitation)
 4. Kurs McKenziego

 

Miejsce składania formularzy zgłoszeniowych:

Biuro projektu „NOWE PERSPEKTYWY

rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

25-317 Kielce, al. IX Wieków Kielc 19A p. 0.09a

 

STAŻE 2019 st. stacjonarne, kier. KOSMETOLOGIA, III rok

SPOTKANIE DOT. ORGANIZACJI STAŻU

24.06.2019 r., godz. 12:00 (poniedziałek), sala nr 1 (stary budynek)

Studentów, którzy zostali zakwalifikowani do Projektu

zapraszamy na spotkanie ws. organizacji stażu

(program stażu, warunki, zasady, uzupełnianie Dziennika stażu itp.)

SPOTKANIE DOT. REALIZACJI STAŻU (PODPISYWANIA UMÓW)

01.07.2019 r., od godz. 11:00 (poniedziałek) , pok. 9a

Studentów, którzy zostali zakwalifikowani do Projektu

zapraszamy do podpisywania umów dot. realizacji stażu.

Wyniki rekrutacji w zakresie uczestnictwa w programach stażowych dla kierunku studiów KOSMETOLOGIA

w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Skład Komisji Rekrutacyjnej:

 1. dr Małgorzata Markowska – koordynator Projektu
 2. dr Edyta Naszydłowska – wicedyrektor IZP ds. dydaktyki
 3. mgr Elżbieta Hombek – członek Komisji

Continue reading “Wyniki rekrutacji w zakresie uczestnictwa w programach stażowych dla kierunku studiów KOSMETOLOGIA”

Kurs specjalistyczny:

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego
wentylowanego mechanicznie

Zaliczenie kursu
30.03.2019 r. godz. 08:00 sala 2/13

Rekrutacja na staż dydaktyczny w USA dla dwóch osób w 2019 r

 1. O kolejności kandydatów na staże zadecydują kryteria:
  1. wykorzystanie zdobytej wiedzy w ramach jednego przedmiotu – 1 pkt, w ramach dwóch przedmiotów – 2 pkt. w ramach trzech lub więcej przedmiotów – 3 pkt.
  2. staż pracy w UJK: 1-3 lat przyznaje się 1pkt., 3-5 lat – 3 pkt.; powyżej 5 lat – 5 pkt.
  3. możliwość wykorzystania doświadczenia zdobytego w trakcie stażu w działalności dydaktycznej, w szczególności  z zakresu chirurgii, endokrynologii i chorób wewnętrznych: 1-3 pkt.

Continue reading “Rekrutacja na staż dydaktyczny w USA dla dwóch osób w 2019 r”