STAŻE 2020

STAŻE 2020

dla studentów studiów stacjonarnych

Serdecznie zapraszamy studentów studiów stacjonarnych do wzięcia udziału w Module podnoszenia kompetencji realizowanym w ramach projektu “Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach”.

W 2020 roku  do udziału w Module programów stażowych zapraszamy studentów nw. kierunków:

Kierunek Oferta dla roku Liczba miejsc
Lekarski, st. jednolite mgr 5 rok 35 osób
Pielęgniarstwo, st. I stopnia 3 rok 30 osób
Położnictwo, st. I stopnia 3 rok 30 osób
Kosmetologia, st. I stopnia 3 rok 10 osób
Dietetyka, st. I stopnia 3 rok 30 osób

CEL PROJEKTU

 Cel projektu: wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia i zwiększenia szansy na zatrudnienie.

Projekt zakłada organizację wysokiej jakości programów stażowych w Collegium Medicum trwający 3 miesiące (360 godzin) obejmujący min. 20 godz. zadań stażowych wykonywanych w tygodniu,

!!! Decydując się na staż, otrzymujesz:

  • korzyści płynące z realizowanych programów stażowych, tj.:
  • możliwość zdobycia doświadczenia,
  • możliwość wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia,
  • zwiększenie szansy na zatrudnienie,
  • możliwość otrzymania wsparcia w trakcie realizowanego stażu:
  • stypendium stażowe,
  • refundację kosztów dojazdu na staż,
  • refundację kosztów zakwaterowania.

 

Szczegółowe informacje dot. realizowanego Projektu zawiera regulamin uczestnictwa w projekcie do pobrania tutaj REGULAMIN lub w zakładce PROJEKTY UNIJNE – NOWE PERSPEKTYWY na stronie: https://cm.ujk.edu.pl/ oraz http://www.ujk.edu.pl/nowe_perspektywy_rozwoju_ujk.html

 

Zarzadzenie-nr-14-2019-nowe-perspektywy-CM Regulamin (718.8 KiB)