STAŻE

INFORMACJE OGÓLNE

 Do udziału w module programów stażowych w 2019 roku  w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” zapraszamy studentów III roku st. stacjonarnych I0  na kier. Kosmetologia

Cel projektu: wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia i zwiększenia szansy na zatrudnienie

Decydując się na 3 miesięczny staż (360 godzin) obejmujący min. 20 godz. zadań stażowych wykonywanych w tygodniu, otrzymujesz:

  • możliwość zdobycia doświadczenia,
  • możliwość wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia,
  • zwiększenie szansy na zatrudnienie,
  • stypendium stażowe,
  • refundację kosztów dojazdu na staż oraz zakwaterowania (w przypadku staży zamiejscowych).

Szczegółowe informacje dot. realizowanego Projektu zawiera regulamin dostępny w zakładce PROJEKTY na stronie: https://wlinoz.ujk.edu.pl/   oraz http://www.ujk.edu.pl/nowe_perspektywy_rozwoju_ujk.html

 

L.p. STAŻE  Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu 2019 2020 2021 2022 Liczba staży na kierunku
1 Lekarski 6 lat na 5 roku; 2020, 2021   35 35   70
2 Pielęgniarstwo 1 st. 3 rok; 2020, 2021   30 30   60
3 Położnictwo 1 st. 3 rok; 2020, 2021   30 30   60
4 Fizjoterapia 5 lat, 5 rok; 2022       30 30
5 Kosmetologia 1 st. 3 rok; 2019, 2020, 2021 15 15 15   45
6 Dietetyka 1 st. 3 rok; 2020, 2021   15 15   30
    15 125 125 30 295