Ratownictwo Medyczne

Dokumenty na praktyki wakacyjne i wrześniowe przyjmowane będą do 24 czerwca.


Opiekun praktyk na Kierunku Ratownictwo Medyczne, studia stacjonarne i niestacjonarne:

mgr Paulina Łon

Wydziałowe stanowisko ds. praktyk na kierunek ratownictwo medyczne

mgr Małgorzata Lubczyńska

Sprawy dot. organizacji studenckich praktyk zawodowych można załatwiać

od poniedziałku do piątku w pok. B 2.19 (stary budynek) w godzinach od 9:00 do 15:00
(tel. 41 349 6982)


Dokumenty dotyczące praktyk studenckich, które nie były wprowadzone do rejestru centralnego (czyli umowy i porozumienia tzw. “do zarejestrowania”) przyjmowane będą najpóźniej do dnia 24.06.2019r., kolejny termin od 1.09.2019r.


Ubezpieczenie OC i NNW dla studentów i doktorantów UJK

Obowiązkowe na praktyki !!!

http://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html


UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH
na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE

Na I roku studiów należy wykonać bezpłatne badania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce.

Zanim zgłoszą się Państwo do Sanepidu, należy z Dziekanatu odebrać zaświadczenie o statusie studenta i zakupić w Sanepidzie książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Po wykonaniu badań, we własnym zakresie należy udać się do lekarza Medycyny Pracy, który dokonuje wpisu w książeczce.

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.

Natomiast obowiązkowe ubezpieczenie czeka Państwa na II roku, ponieważ warunkiem dopuszczenia do praktyk jest ubezpieczenie OC, NNW i poszerzone NNW o leczenie po ekspozycji, posiadanie wyżej wspomnianej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz szczepienie w zakresie WZW typu B.

Proszę pamiętać o tym w przyszłym roku akademickim.


Do pobrania: