Dział Infrastruktury Medycznej

Kierownik
mgr Mariusz Stroński
tel. 41 349 69 55
mariusz.stronski@ujk.edu.pl

Informatycy wydziałowi
cmit@ujk.edu.pl

specjalista ds. informatyki
Sławomir Skulski
tel. 41 349 69 62
slawomir.skulski@ujk.edu.pl

starszy referent – informatyk
mgr inż. Marcin Bamburski
tel. 41 349 69 61
marcin.bamburski@ujk.edu.pl

Pracownicy techniczni i naukowo-techniczni

inż. Gaweł Stępień
tel. 41 349 69 28
gawel.stepien@ujk.edu.pl
starszy referent techniczny
mgr Angelika Lewandowska
tel. 41 349 69 22
angelika.lewandowska@ujk.edu.pl
technik symulacji medycznej
mgr Jakub Włodarczyk
tel. 41 349 69 22
jakub.wlodarczyk@ujk.edu.pl
technik symulacji medycznej
mgr Grzegorz Wróbel
tel. 41 349 69 65
grzegorz.wrobel@ujk.edu.pl
technik medyczny
mgr Ewelina Dobek
tel. 41 349 68 92
ewelina.dobek@ujk.edu.pl
specjalista inżynieryjno techniczny
mgr Ewa Maurycy
tel. 41 349 68 92
ewa.maurycy@ujk.edu.pl
specjalista inżynieryjno techniczny
mgr Monika Wawszczak
tel. 41 349 69 78
monika.wawszczak@ujk.edu.pl
starszy referent techniczny
mgr Aneta Filipiak
tel. 41 349 69 78
aneta.filipiak@ujk.edu.pl
technik biomedyczny
mgr Łukasz Madej
tel. 41 349 69 71
lukasz.madej@ujk.edu.pl
technik biomedyczny