Katedra Pediatrii, Chirurgii Dziecięcej i Otorynolaryngologii

Kierownik katedry


dr hab. n. med. Rafał Zieliński, prof. UJK
rafal.zielinski@ujk.edu.pl

profesorowie  
prof. dr hab. n. med. Marek Woynarowski marek.woynarowski@ujk.edu.pl
profesorowie UJK  
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki, prof. UJK mieczyslaw.szalecki@ujk.edu.pl
adiunkci badawczo – dydaktyczni  
dr n. med. Przemysław Wolak przemyslaw.wolak@ujk.edu.pl
adiunkci dydaktyczni  
dr n. med. Zdzisław Domagała zdzislaw.domagala@ujk.edu.pl
asystenci dydaktyczni  
lek. Jacek Janowski jacek.janowski@ujk.edu.pl
asystenci  
lek.  Marta Młodawska marta.mlodawska@ujk.edu.pl
lek. Ilona Pałyga-Bysiecka ilona.palyga-bysiecka@ujk.edu.pl
lek. Maciej Szczukocki maciej.szczukocki@ujk.edu.pl
lek. Barbara Szczepańska barbara.szczepanska@ujk.edu.pl
wykładowcy  
lek. Aneta Piotrowska aneta.piotrowska@ujk.edu.pl