Prodziekan ds. kształcenia – nauki o zdrowiu

Prodziekan ds. kształcenia – nauki o zdrowiu
dr hab. n. hum. Grażyna Nowak – Starz, prof. UJK
tel. (041) 349 69 14
grazyna.nowak-starz@ujk.edu.pl