Zakład Wychowania Fizycznego, Posturologii i Gerontologii

Kierownik katedry


dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK
jacek.wilczynski@ujk.edu.pl
tel. 41 349 6917

profesorowie UJK
dr hab. n. o kf. Marek Żak, prof. UJK marek.zak@ujk.edu.pl
adiunkci badawczo-dydaktyczni
dr n. o kf. Małgorzata Biskup malgorzata.biskup@ujk.edu.pl
dr n. o kf. Magdalena Lelonek magdalena.lelonek@ujk.edu.pl
instruktorzy
mgr Kamil Markowski kamil.markowski@ujk.edu.pl
wykładowcy
mgr Magdalena Lipińska – Stańczak magdalena.lipinska-stanczak@ujk.edu.pl
mgr Filip Szołowski filip.szolowski@ujk.edu.pl