Dyplomowy egzamin zawodowy dla kierunku Kosmetologia

DYPLOMOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA

Studenci 3 roku kierunku Kosmetologia stacjonarne/niestacjonarne

Termin  testu praktycznego:

16 lipca 2020 godz. 9.00 – etap pisemny sala 13A/13B (ze względu na sytuację epidemiologiczną grupa zdających podzielona na dwie sale w celu zachowania odległości),obecność obowiązkowa.

Czas trwania egzaminu: 120 minut.

Należy przybyć pół godziny przed egzaminem i koniecznie mieć przy sobie:

-maseczkę/przyłbicę i rękawiczki jednorazowe

– przybory do pisania w kolorze czarnym

– legitymację studencką bądź dowód osobisty

Przed wejściem na salę egzaminacyjną każdy student będzie miał wykonany pomiar temperatury oraz musi uzupełnić ankietę, którą otrzymuje przed każdym etapem egzaminu.

Wszyscy studenci przystępujący do kolejnych etapów egzaminu zobowiązani są do zapoznania się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0529/132806-pismo-gis-z-dnia-12-maja-2020-r-zalecenia-dot-organizacji-zajec.pdf

Terminy etapu praktycznego odbywającego się w pracowniach kosmetologicznych:

17 lipca sala 6 godz.9.00, godz.11.00, godz.13.00-etap praktyczny-listy poniżej

17 lipca sala 7 godz.9.00, godz.11.00, godz.13.00-etap praktyczny-listy poniżej

18 lipca sala 6 godz.9.00, godz.11.00, godz.13.00-etap praktyczny-listy poniżej

18 lipca sala 7 godz.9.00, godz.11.00, godz.13.00-etap praktyczny-listy poniżej

 

17 lipca 2020, sala nr 6 godz.9.00

Lp.

Nr Albumu

1

129504

2

129541

3

129578

4

131995

5

129622

6

129671

 

17 lipca 2020,sala nr 6 godz.11.00

Lp.

Nr Albumu

1

130104

2

130127

3

130141

4

129285

5

130123

6

130296

 

 

17 lipca 2020, sala nr 6 godz.13.00

Lp.

Nr Albumu

1

130415

2

132014

3

130548

4

130576

5

128339

6

126743

 

 

17 lipca 2020, sala nr 7 godz.9.00

Lp.

Nr Albumu

1

129873

2

129191

3

132573

4

130026

5

130076

6

130077

 

 

17 lipca 2020, sala nr 7 godz.11.00

Lp.

Nr Albumu

1

130307

2

130318

3

130323

4

130328

5

130335

6

130348

 

 

17 lipca 2020, sala nr 7 godz.13.00

Lp.

Nr Albumu

1

131581

2

130785

3

130812

4

130874

5

130826

 

 

18 lipca 2020 sala nr 6 godz.9.00

Lp.

Nr Albumu

1

130842

2

116359

3

130909

4

130950

5

132024

 

18 lipca 2020, sala nr 6 godz.11.00

Lp.

Nr Albumu

1

129662

2

129684

3

129748

4

129781

5

129797

6

129837

 

 

 

18 lipca 2020, sala nr 6 godz.13.00

Lp.

Nr Albumu

1

130448

2

132213

3

126889

4

130697

5

131831

 

 

 

18 lipca 2020, sala nr 7 godz.9.00

Lp.

Nr Albumu

1

129523

2

131753

3

129098

4

131619

5

129576

6

131049

 

 

18 lipca 2020, sala nr 7 godz.11.00

Lp.

Nr Albumu

1

129917

2

119082

3

130113

pod warunkiem zaliczenia seminarium do 14.07.2020

4

130116

5

129753

6

132209

 

 

18 lipca 2020, sala nr 7 godz.13.00

Lp.

Nr Albumu

1

130778

2

130782

3

131977

4

130850

5

131011