Uwaga studenci I roku Wychowanie Fizyczne II stopnia studia stacjonarne

Egzamin pisemny (test) z przedmiotu Metodyka wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej u Pani dr n. o kf. Małgorzaty Markowskiej odbędzie się w dniu 29.06.2020 r. (pon.) o godz. 20.00 za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania.