Uwaga studenci !!! II rok Wychowanie Fizyczne I stopnia st. stacjonarne

Egzamin pisemny – test z przedmiotu Fizjologiczne podstawy odnowy biologicznej u Pani dr n. biol. Kornelii Niemyskiej
odbędzie się w dniu 16.06.2020 r. (wt.) o godz. 17.00 za pośrednictwem na platformy FORMS – link do testu poda wykładowca na e-mail