Uwaga studenci II roku Wychowanie Fizyczne I stopnia studia stacjonarne

Egzamin pisemny (test) z przedmiotu Metodyka wychowania fizycznego u Pani dr n. o kf. Małgorzaty Markowskiej odbędzie się w dniu 25.06.2020 r. (czw.) o godz. 20.00 za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania.