Uwaga studenci !!! III rok Wychowanie Fizyczne I stopnia st. stacjonarne

Egzamin pisemny – w formie przesłania pracy zaliczeniowej
z przedmiotu Teoria sportu dzieci i młodzieży u Pana dr n. o kf. Roberta Dutkiewicza – czas przesłania pracy upływa z dniem 07.07.2020 r. (wt.) o godz. 15.00