Elections 2016-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, iż w dniu 20 maja 2016 roku na posiedzeniu wyborczym spośród zgłoszonych kandydatów do organów kolegialnych Uniwersytetu na kadencję 2016-2020 wybrani zostali:

  1. do Rady Wydziału
   Spośród nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego
   1. W Instytucie Fizjoterapii
    1. Markowska Małgorzata
    2. Lipińska Anna
    3. Szczepanowska – Wołowiec Beata
   2. W Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa
    1. Kaczmarczyk Małgorzata
    2. Stępień Renata
    3. Wiraszka Grażyna
   3. W Instytucie Zdrowia Publicznego
    1. Król Halina
    2. Zięba Ewa
   Spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
   1. Kamińska Anna

UWAGA!
Wybory dotyczyły wyłącznie kandydatów wyłanianych w drodze wyboru. Pełny skład Rady Wydziału (48 mandatów – Uchwała WKW nr 28/2016) będzie obejmował 1) wszystkich nauczycieli z tytułem profesora lub doktora habilitowanego posiadających bierne prawo wyborcze i wyłanianych bez przeprowadzania głosowania ich kandydatury (28 mandatów) 2) prodziekanów ze stopniem doktora bez przeprowadzania głosowania ich kandydatury (2 mandaty) oraz przedstawicieli studentów (8 mandatów) i doktorantów (1 mandat), co zostanie ogłoszone w odrębnej uchwale.

 1. Do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
  1. Nowak – Starz Grażyna
  2. Suliga Edyta
  Spośród pozostałych nauczycieli akademickich:
  1. Kozieł Dorota

Więcej informacji na stronach: Uchwały Obwieszczenia Ogłoszenia