News

Komunikat nr 1/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum UJK w Kielcach z dnia 26 lutego 2020 roku

Komunikat nr 1/2020

Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum UJK w Kielcach
z dnia 26 lutego 2020 roku

 

Wybory przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu

spośród nauczycieli akademickich Collegium Medicum

odbędą się w dniu  5 marca 2020 roku  w godzinach od 12.30 do 15.00.

Miejsce głosowania:

Al. IX Wieków Kielc 19A,  Sala Rady Wydziału (budynek D, sala nr 1/6).

 

W przypadku nieobsadzenia mandatów w wyniku głosowania
w powyższym terminie, kolejne głosowanie odbędzie się w tych samym miejscu i tym samym dniu
w kolejnych terminach zgodnie z Uchwałą nr 3/2020 (uchwała do pobrania).

Uchwała Nr 3 2020 W Sparwie Wyznaczenia Terminu, Miejsca I Czasu Przeprowadzenia Wyborów Do Kolegium Elektorów Uniwersytetu (38.5 KiB)

 

W wyborach głosują wszyscy nauczyciele akademiccy Collegium Medicum
zatrudnieni w UJK na dzień 31 stycznia 2020 roku.

 

Kandydaci na przedstawicieli Collegium Medicum do Kolegium Elektorów UJK (Obwieszczenie nr 1/2020 do pobrania)

Obwieszczenie Nr 1 2020 W Sprawie Listy Kandydatów CM Do Kolegium Elektorów UJK (38.0 KiB)

I. W grupie profesorów i profesorów Uczelni:

1) Dorota Kozieł

2) Beata Kręcisz

3) Grażyna Nowak-Starz

4) Marcin Sadowski

5) Edyta Suliga

6) Jacek Wilczyński

II. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

1) Małgorzata Kaczmarczyk

2) Halina Król

3) Małgorzata Markowska

4) Dorota Rębak

5) Renata Stępień

 

Przewodnicząca

Okręgowej Komisji Wyborczej

     dr Grażyna Wiraszka

Inauguracji w Ministerstwie Zdrowia Kampanii “Nursing Now”

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię “Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

 

Film 1

Film 2

Ważne!!! Do studentów Fizjoterapia, Kosmetologia, Ratownictwo Medyczne, Wychowanie Fizyczne, Zdrowie Publiczne, Pielęgniarstwo i Położnictwo!!!

W związku z przebudową strony wydziałowej Collegium Medicum wszelkie informacje dotyczące studentów kierunków: Fizjoterapia, Kosmetologia, Ratownictwo Medyczne, Wychowanie Fizyczne, Zdrowie Publiczne, Pielęgniarstwo i Położnictwo będę zamieszczane w aktualnościach poszczególnych kierunków znajdujących się pod linkiem

https://cm.ujk.edu.pl/category/instytut-nauk-o-zdrowiu/kierunki-inoz/